• Dage
  • Timer
  • Minutter
  • Sekunder

Vi stiller skarpt
på det integrerede energisystem

Danmark har længe været foregangsland inden for grøn energi, og traditionelt set har energibranchen været opdelt i separate systemer uden særligt fokus på integrationen. I dag er der dog skabt et større behov for et integreret energisystem, der skal bidrage til en stabil, bæredygtig og intelligent energiforsyning.

Sammen med en lang række samarbejdspartnere inviterer House of Energy til Energidag – Danmarks nye energikonference d. 12. september, hvor vi samler virksomheder, forsyningsselskaber, offentlige aktører og vidensinstitutioner og sammentænker de forskellige energikilder.

Vi sætter bredt lys på energibranchen gennem parallelle sessioner, hvor der arbejdes i dybden med aktuelle udfordringer og projekter inden for energieffektivisering, fjernvarme, grønne gasser og vindenergi. Herudover kobler vi sektorerne og fokuserer på digitalisering og det integrerede energisystem gennem flere spændende oplæg og debatter. Energidagen skaber en platform, hvor vi stiller skarpt på konkrete udfordringer og muligheder.

Du skal deltage, fordi:

  • Du får den nyeste viden fra energibranchen leveret direkte fra flere hovedtalere, der bringer skarp viden fra forskning og erhvervsliv.
  • Du får mulighed for at sammensætte dit eget program med udgangspunkt i fire spændende spor inden for vindenergi, fjernvarme, grønne gasser og energieffektive løsninger. Sporene er sammensat af skarpe aktører fra branchen.
  • Energidagen skaber en platform, hvor vi kigger på muligheder for innovation, partnerskaber og finansiering, der kan lede os til fremtidens løsninger og en stabil, bæredygtig og intelligent energiforsyning.
 
 
KOM OG MØD
 
Image

Helle Juhler-Verdoner

Branchechef, Intelligent Energi

Image

Kim Christensen

President & CEO, LOGSTOR

Image

Anders Stouge

Vicedirektør, Dansk Energi

Image

Jan Hylleberg

Adm. direktør, Vindmølleindustrien

PROGRAM
 
8.00 - 9.00

Registrering og kaffe

9.00 - 9.30

Velkomst v/ Preben Birr-Pedersen

Samarbejde på tværs af aktører. Kim Christensen, LOGSTOR

9.30 - 10.15

Integrerede Energisystemer - hvor er innovationsbehovet?

Optimal energistyring med integrerede energisystemer.
Hanne Rasmussen, KMD

Paneldebat: Helle Juhler Verdoner, Intelligent Energi // Jan Hylleberg, Vindmølleindustrien // Charles Nielsen, TREFOR
Moderator: Preben Birr-Pedersen, House of Energy

10.15 - 10.45

Pause

10.45 - 12.15

Del 1: Parallelle sporsessioner:

12.15 - 13.15

Frokost

13.15 - 14.45

Del 2: Sektorkobling - fem energiprojekter

WindNODE - Showcasing smart energy systems from northeastern Germany
WindNODE (N. N.)

NEW 4.0: Innovation alliance of Hamburg and Schleswig-Holstein for the energy system of the future
Lars Kaiser, Norddeutsche EnergieWende (NEW 4.0)

HyBalance - brugen af brint i fremtidens energisystem
Rasmus Vejle, Air Liquide

Net2dg - dataindsamling og automatisk regulering i realtid skal styrke elnettet
TBA

SuperSupermarked - demonstration og implementering af fjernvarmeproduktion og systemydelsers potentiale fra danske supermarkeder
Lotte Gramkow, CLEAN

Vestas går hybrid. Hvordan påvirker det underleverandørerne, når fokus flyttes fra LCoE til det integrerede energisystem?
Lars Chr. Christensen, Innovation & Concepts, Vestas

14.45 - 15.15

Pause

15.15 - 16.15

Fundingmuligheder

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
Mogens Uhd Nielsen, EUDP

Horizon Europe - EUs 9. rammeprogram
TBA

Øvrige fundingmuligheder
TBA

16.15 - 16.45

Opsamling og afrunding
Anders Stouge, Dansk Energi

16.45 - 18.00

Afslutning, networking, matchmaking & hotdogs

SAMARBEJDSPARTNERE

STØTTET AF

 
Image
Image