Energieffektive Løsninger

House of Energy

Om Energieffektive Løsninger


Energieffektivitet går på tværs af sektorer, teknologier og energiformer og er blandt de mest virkningsfulde virkemidler, til at opnå danske og internationale klimamål.

Energieffektivitet handler kort sagt om to ting: at nedbringe energiforbruget, både hos den private forbruger og i industrien, samt at effektivisere den måde hvorpå energien produceres, distribueres og anvendes i bygninger, til transport, i produkter og processer.

For at indfri Danmarks mål om et lavemissionssamfund baseret på 100% vedvarende energi i 2050, er det klart, at vi kommer både hurtigere og nemmere i mål med et lavere samlet energiforbrug, Samtidig er det nødvendigt at optimere processer i produktionen, distributionen og anvendelsen af energi, hvor der på flere områder er et relativt stort energitab i dag – det gælder i forsyningssektoren, i industrien, i husholdninger og det gælder i transportsektoren.

Overordnet reducerer energieffektive løsninger udgifterne til energi, da energien anvendes mere optimalt. I bygninger kan det lede til bedre indeklima og komfort og for industrien kan det lede til reduktion af vedligeholdelsesomkostninger, bedre arbejdsmiljø og større produktivitet. Samtidig kan energieffektive løsninger reducere udledningen af drivhusgasser, øge forsyningssikkerheden ved at sænke primær energiforbruget og reducere energiimporten og derudover kan de fremme beskæftigelsen via lokale arbejdspladser. Energieffektiviseringer gennemføres generelt bedst i forbindelse med større ændringer i eksempelvis bygningsmassen, udstyr og produktionsanlæg.

I transportsektoren er energieffektive løsninger særligt relevante, da mere end 70% af vores olie anvendes i biler, lastbiler, skibe, tog og fly. En optimeret udnyttelse af køretøjerne samt øget elektrificering af transportsektoren er vigtige løsninger, da elmotorer er 3 gange så energieffektive som almindelige benzin og dieselmotorer.

Aalborg Universitet huser nogle af landets førende forskere på områder som effektelektronik, energiplanlægning, energiforbruget i bygninger, transport og mobilitet, digitalisering og smart city-løsninger, samt energiantropologi og -psykologi

Aktuelt


Hold dig opdateret på de aktuelle nyheder og events om energieffektive løsninger her.

Mød Michael – ny områdeansvarlig for energieffektive løsninger.
Læs mere.
Klumme: Fremtidens energisystem skal være digitalt.
Læs mere.
Ny undersøgelse viser enormt vækstpotentiale i energisektoren.
Læs mere.
Kom med, når vi inviterer til konference om fremtidens smarte fjernvarme.
Læs mere.

Om Medlemmer med fokus på Energieffektive Løsninger


House of Energy består af over 400 medlemmer som hver udgør et bidrag til Nordjyllands energiklynge. Vores medlemmer giver os mulighed for, som klynge, at arbejde hårdt for at tilbyde fagrelevante medlemsfordele, der udvikler ny viden, giver netværk og skaber vækst.

Som trible helix klynge har House of Energy medlemmer inden for både det private erhverv, vidensinstitutioner og offentlig institutioner, vi gennem samarbejder kan skabe udvikle og realisere energieffektive løsninger. Inden for energieffektive løsninger og på tværs af fagområder skaber vi samarbejder på mellem disse domæner for at udvikle viden og øge vækst hos medlemmerne.

Her kan du vil se hvilke medlemmer, vi har inden for de forskellige fagområder.

Kontakt


Vi, hos House of Energy, er altid klar til at komme med inputs
til projekter inden for energieffektive løsninger.


Michael Stie Laugesen

Områdeansvarlig, Energieffektive løsninger


Giv Michael et ring og hør mere om hvordan House of Energy kan hjælpe dig videre med projekter inden for energieffektive løsninger.