House of Energys

Fagnetværk


Under House of Energy er der tre fagnetværk med hvert deres ekspertiseområde. Fagnetværkene opererer inden for fjernvarme, grønne gasser og brint samt vindenergi.

På denne side kan du læse mere om fagnetværkene og deres styrkepositioner.

Fagnetværk for Fjernvarme


FleksEnergi er House of Energys fagnetværk for fjernvarme og -køling.

Region Nordjylland er nemlig verdensledende på områder som fjernvarmerør, biomasseanlæg, solvarmeanlæg, geotermiske varmeanlæg samt inden for forskning, softwareudvikling og rådgivning på det kollektive varmeforsyningsområde. Disse kompetencer skal styrkes og skærpes, så Nordjylland også fremover kan forblive i førertrøjen og udnytte sit vækst- og eksportpotentiale både i Danmark og internationalt. Læs mere om fagnetværket for fjernvarme.

Fagnetværk for Grønne gasser


Hydrogen Valley, der er beliggende i Hobro, omsætter danske klimavisioner til konkret handling med fokus på grønne gasser som brint og biogas.

Hydrogen Valley arbejder for at tiltrække investeringer inden for området og har hidtil medvirket til at skabe mere end 150 arbejdspladser i Nordjylland. De etableres typisk i forlængelse af projekter, som efter dokumenteret bæredygtighed forlader projektfasen og overgår til produktion. Endvidere har Hydrogen Valley siden 2002 skaffet ca. 30 millioner Euro fra fonde til investering i projekter inden for brint og brændselscellesektoren.  Læs mere om fagnetværket for grønne gasser.

fagnetværk for Vindenergi


Hub North er det fagnetværk under House of Energy, der arbejder med vind.

Nordjylland står stærkt som et af Danmarks og Nordeuropas førende centre for vindmølleindustrien med virksomheder, som dækker hele energibranchens værdikæde fra rådgivere til leverandører og producenter. Gennem samarbejde om specifikke projekter med fælles mål for øje har virksomhederne mulighed for at bruge hinandens erfaringer og ekspertviden til gavn for alle involverede parter. Således sikres i højere grad innovation, og generering af nye ideer i Nordjylland. Læs mere om fagnetværket for vindenergi.