Fjernvarme

FleksEnergi

House of Energy samler hele værdikæden inden for fjernvarme- og køling, bestående af virksomheder, rådgivere, fjernvarmeværker og forsyningsselskaber og vidensinstitutioner inden for fjernvarmesektoren.

Vi prioriterer netværk, nye kontakter og samarbejde højt, og derfor har vi altid afsat god tid til netværk, når vi mødes. I netværket møder du potentielle kunder, samarbejdspartnere og rådgivere. Flere gange årligt afholder vi besøg på værkerne, temadage og ERFA-møder.  De aktuelle for ERFA-grupperne er IT driftsstøtteværktøjer og lavtemperaturfjernvame.

House of Energy har mange medlemmer fra hele værdikæden indenfor fjernvarmesektoren – heraf ca. 50 fjernvarmeværker.

Hvorfor fjernvarme?

Et veludbygget fjernvarmesystem med lagerkapacitet kan lagre og distribuere energien, når den er der, og supplere med varme fra andre energikilder, når den ikke er der. Derfor er fjernvarme det oplagte valg til at indfri lokale og globale målsætninger om energieffektivitet og implementering af vedvarende energi.

I Danmark har vi et af verdens mest veludbyggede fjernvarmenet og har derfor opbygget unik viden, kompetencer og produkter inden for området. Vores fjernvarmeværker og virksomheder har mange års erfaring med at udvikle innovative løsninger inden for fjernvarme, og vi er verdensførende på områder som fjernvarmerør, pumper, biomasseanlæg, solvarmeanlæg samt inden for softwareudvikling og rådgivning.

Her kan du se, hvilke medlemmer, vi har inden for de forskellige fagområder.

Her kan du få indblik i, hvordan det foregår, når vi afholder workshops, ERFA- og temamøder:

KontaktHanne Skovby

Områdeansvarlig, Fjernvarme


Hanne har et stort netværk inden for fjernvarme og er skarp på events, matchmaking og udviklingsprojekter. Tag fat i Hanne, hvis du vil vide mere.