10 fjernvarmeværker vil investere for 750 millioner kr.

House of EnergyFjernvarme, Nyheder

750 millioner kroner er investeringssummen på den godkendte prækvalifikation til ELENA. Ansøgningen skal fremme den grønne omstilling ved 10 nordjyske fjernvarmeværker.

House of Energy har netop fået den gode nyhed, at prækvalifikationen til ELENA er godkendt. Derfor fortsætter arbejdet med den endelige ansøgning, som forventes at være færdig medio oktober. Med ansøgningen søges der om midler, som vil gå til at forberede nye spændende projekter hos de deltagende fjernvarmeværker.

Blandt projekterne i ansøgningen, der både er store og små, er varmepumper, overskudsvarme, dampvarmelager, biomassekedel, konverteringer, forsyningsledninger, transmissionsledninger og renovering af nettet.

Slip for besværet
Interessen for ELENA-ansøgningen har været stor, og det er ikke uden grund. Der deltager 10 værker fordelt på seks nordjyske kommuner i ansøgningen og foruden den økonomiske fordel, fungerer House of Energy som projektleder. Det betyder, at alt kommunikation med ELENA-sekretariatet omkring ansøgningen og kontrakten håndteres af House of Energy. Vi hjælper, hele vejen igennem så det bliver så enkelt som muligt for fjernvarmeværkerne.

Hvis du er interesseret i, at være med i ansøgningen kan du kontakte Hanne på has@aalborg.dk eller 2520 1586.

Fakta om ELENA
ELENA (European Local Energy Assistance) er et tilskuds- og låneprogram, der er etableret af EU som et led i bekæmpelsen af klimaforandringer. EU støtter investeringer, der reducerer CO2 udledningen, med op til 90 % af udgifterne til teknisk rådgivning. De samlede tilskud kan dog højest andrage 5 pct. af anlægsinvesteringerne i det enkelte projekt.

For at opnå tilskud skal deltagende fjernvarme­værker gennemføre investeringer, der mindsker CO2 udledningen. Tilskuddet gives til den konkrete rådgivning, forud for den nødvendige investering, som skal foretages på det enkelte fjernvarmeværk.

Du kan læse mere om ELENA i denne flyer.