Energieffektivitet – En gazelleforretning

House of EnergyEnergi, Nyheder

Markedet for energieffektivitet er i vækst og det skaber en økonomisk gevinst for virksomhederne. Forretningsmæssigt er det blevet mere attraktivt, fordi det er rentabelt at være energieffektive.

Energieffektive tiltag bliver mere rentabelt i takt med, at efterspørgslen på grønne løsninger stiger. Virksomhederne i fjernvarmebranchen oplever stigende overskud og grønnere regnskaber. Hos FleksEnergi-medlemmet Industrivarme mærker man den stigende efterspørgsel og virksomheden har netop modtaget en gazelle-statuette. Industrivarme ser flere grunde til den stigende efterspørgsel og særligt virksomhedens egne røggaskølere er i fokus.

FleksEnergi med i japansk fjernvarmesatsning

House of EnergyFjernvarme, Nyheder

Fem år efter Fukushima vil Japan udfase atomkraft og etablere fjernvarme. Japan har derfor fået øjnene op for nordjysk fjernvarme. Interessen kan fremme nordjysk fjernvarmeksport og FleksEnergis medlemmer har mulighed for at komme ind på det japanske marked.

I november 2015 havde FleksEnergi besøg af bystyret fra den japanske by Ogata. Siden da er den japanske interesse for dansk fjernvarmeteknologi vokset. Japan har i mange år anvendt el fra atomkraft til opvarmning og derfor er fjernvarme et ’fjernt’ begreb for mange japanske byer. Men efter atomulykken i 2011 er der et stigende ønske om at udfase atomkraft og etablere fjernvarme, og her kan Danmark og Nordjylland noget helt specielt.

“Mr. Energy” skal tegne den Nordjyske energiklynge

House of EnergyEnergi, Nyheder

Preben Birr-Pedersen, tidligere administrerende direktør i CLEAN, den nationale klynge for grøn energi og miljø, tiltrådte pr. 1. maj stillingen som cluster manager i House of Energy. Han er kendt som en af Danmarks skarpeste profiler på energiområdet og har bl.a. været med til at etablere innovationsnetværket Smart Energy.

Ambitiøs grøn omstilling i Brønderslev

House of EnergyFjernvarme, Nyheder

Med et nyt stort solenergiprojekt tager Brønderslev Forsyning det første af flere skridt i retning af at udskifte naturgas med vedvarende energi. Om få måneder tages første spadestik til et nyt stort biomassebaseret kraftvarmeværk, som i samspil med solenergianlægget vil sætte nye standarder for fjernvarmebranchen.

Med igangsætning af et stort solvarmeprojekt til 83 mio. kr. sætter Brønderslev Forsyning nu handling bag ordene om at skifte fra naturgasfyring til vedvarende energi. Kontrakten er netop underskrevet med Aalborg CSP, der er specialiseret inden for solenergi-teknologi. Anlægsprojektet udgør et væsentligt element i en ambitiøs grøn omstilling, som vil sætte nye standarder for fjernvarmebranchen i Danmark og udlandet.

Nordjyske aktører i nyt energisamarbejde

House of EnergyEnergi, Nyheder

Fjernvarmeklyngen FleksEnergi, Vindklyngen Hub North, brintorganisationen Hydrogen Valley/Cemtec i Hobro og Erhvervshus Nord i Frederikshavn har sammen med Aalborg Universitet og NordDanmarks EU-kontor indgået en alliance under navnet House of Energy. Målet er at køre Nordjylland i stilling som centrum for landets grønne energikompetencer. Budgetmæssigt er der tale om den hidtil største nordjyske klyngesatsning.