Nyt bølgebassin i havn på Aalborg Universitet

House of EnergyNyheder

Efter åbningen af det nye bølgebassin går bølgerne højt på Aalborg Universitet – der er på nuværende tidspunkt så travlt, at man skal over på den anden side af nytår for at finde en ledig tid.

Mandag d. 11 juni kunne instituttet for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet officielt åbne dørene til det nye bølgelaboratorie.

”Det er som sådan ikke nyt, at vi kan teste i bølgebassin på Aalborg Universitet, men det nye er rundt regnet dobbelt så stort, hvorfor mulighederne for at teste og måle fremtidens anlæg blevet endnu bedre” fortæller Jens Peter Kofoed, lektor ved Institut for Byggeri og Anlæg.

Forskergruppen har mere end 30 års erfaring med fysisk modelprøvning og har udviklet avancerede modelprøveteknikker til at teste havne, kyststrukturer, offshore-struktur, bølgeenergiomformere mv.

Testforsøg i lille skala

”Det kan være en rigtig god ide at teste et kostbart bølgekraftanlæg, da det koster væsentligt mindre at bygge modellerne i skalaforhold end i rigtig størrelse – og så kan der afprøves mange forskellige versioner, hvor man styrer selv betingelserne” fortæller Jens Peter Kofoed.

Tidligere på året blev en tro kopi af molen på Hanstholm Havn konstrueret i størrelsesforholdet 1:45 og testet i bassinnet. ”Modellen er blevet udsat for forskellige storme – herunder hvad der svarer til en 100 års-storm for at sikre, at konstruktionen er holdbar selv under ekstreme vejrforhold”, fortæller Jens Peter Kofoed.

I øjeblikket testes bølge- og vindenergianlægget Floating Power Plant i bassinet.

Fakta om det nye bølgebassin

Bølgebassinet er støttet af Det Obelske Familiefond og udviklet i et samarbejde mellem den spanske udvikler af bølgeenergiudstyr VTI og AAU.

Bølgeområdet er 14,6 x 19,3 x 1,5 m. med et aktivt testområde på 13 x 10 m. Bassinet har en dybvandsgrav på 6,5 x 2,0 m. med op til 6 m. ekstra dybde. Bassinet rummer op til ca. 400 m3 vand og kan klare tests på dybt og lavt vand.

Bølgebassinet er udstyret med en bølgegenerator med segmenteret stempel, for at skabe en præcis 3-dimensionel tilfældig bølge generation, med aktiv absorption og pumper til at skabe strøm. Bassinet er udstyret med 30 bølgeinverters.