Adding tror på, at samarbejde og netværk er afgørende for fremtiden

House of EnergyEnergi, Nyheder

House of Energy-medlemmet Adding Engineering er et ingeniørhus, der arbejder inden for energi- og produktionsteknik. Navnet Adding kommer af ”at lægge til”, da virksomheden er specialiseret i at tilføje viden, værdi og ressourcer til andre virksomheder. Kort fortalt add’er Adding ingeniørarbejde til sine kunder i kortere eller længere perioder.

House of Energy har besøgt Adding og firmaets partner og projektleder, Søren H. Kristensen, til en snak om virksomhedens forretningsmodel, hvor man tænker samarbejdet med kunderne i et nyt setup og tror på, at der er en fremtid i at gøre noget nyt og anderledes.

Adding tror på tæt samarbejde
Adding har et meget tæt samarbejde med sine kunder og agerer ikke blot rådgivende, men træder ind i virksomhederne og arbejder for kunderne. Dette beskriver Søren H. Kristensen som virksomhedens helt store force, da kunderne kan modtage specialviden i det nødvendige omfang og samtidig får hele produktet til en lavere pris i én samlet pakke.

Søren H. Kristensen uddyber:

”Vi arbejder som kundernes folk. Vi træder ind og sætter os mange gange på en plads ved kunden, bærer deres visitkort og agerer på vegne af virksomheden. Mange gange har vi projektledelsen og kontakten til slutkunden. Men det er ikke kun det, vi beskæftiger os med. Det er også underleverandørhåndtering, 2D/3D tegning, basis design, mekanik, el og instrumentering. Det er alle de opgaver, kunderne i princippet har. Dem har vi været inde og hjælpe kunderne med i spidsbelastninger.”

Adding er startet i 2012, hvor tre enkeltvirksomheder gik sammen ud fra et ønske om at kunne løse større projekter og støtte hinanden. I dag fokuserer virksomheden på at have flere kunder fra flere brancher. Undervejs har virksomheden dog gennemgået en turbulent periode, hvor flere kunder gik konkurs. Her så Adding mulighederne for at hjælpe både ansatte og kunder videre:

Da Aalborg Engineering og Weiss gik konkurs arbejdede Addings folk allerede på mange af projekterne på vegne af de to virksomheder. Derfor kunne vi hjælpe kunderne videre, så projekterne alligevel blev løst. På baggrund af konkurserne har vi fået nye kunder, og der er opstået potentiale for nye projekter.

Efter konkurserne har Adding samlet op og ansat flere af de opsagte medarbejdere, hvilket har bidraget til, at Adding har udvidet både kapacitet og kompetencer. I dag har Adding 18 faste medarbejdere og 5-6 løst tilknyttede, som trækkes ind som ekstra ressourcer. Hermed står Adding nu med kapacitet til at varetage flere projekter, hvor man også arbejder mere projektbaseret og kan varetage den komplette opgave for kunderne.

Netværk betaler sig
Gennem sit medlemskab af House of Energy forventer Adding et netværk med andre leverandører og kunder, og Adding er meget bevidste om at kigge uden for egen virksomhed og samarbejde med andre for at opnå specialviden og løse kundernes opgaver bedst muligt. Og Søren H. Kristensen tror netop, at man vil se et øget fokus på samarbejde i de kommende år:

Jeg tror, at vi vil se, at man går fra at være specialist på et ét område, til i stedet at samarbejde med andre, så større opgaver og projekter kan løses. Der ser jeg fremtid. Jeg ser stort potentiale i klyngen og tror, at det kan være en hjælp til at bygge Danmark op. Jeg håber, at denne type netværk kan blive meget betydende i fremtiden, og at vi kommer til at præge udviklingen i den ”rigtige” retning. Vi skal ikke bare nyde, men vi skal også byde ind og yde til fællesskabet.

Hvis du vil vide mere om Adding, kan du besøge deres hjemmeside, hvor du også finder kontaktoplysninger.