Ambitiøs grøn omstilling i Brønderslev

House of EnergyFjernvarme, Nyheder

Med et nyt stort solenergiprojekt tager Brønderslev Forsyning det første af flere skridt i retning af at udskifte naturgas med vedvarende energi. Om få måneder tages første spadestik til et nyt stort biomassebaseret kraftvarmeværk, som i samspil med solenergianlægget vil sætte nye standarder for fjernvarmebranchen.

Med igangsætning af et stort solvarmeprojekt til 83 mio. kr. sætter Brønderslev Forsyning nu handling bag ordene om at skifte fra naturgasfyring til vedvarende energi. Kontrakten er netop underskrevet med Aalborg CSP, der er specialiseret inden for solenergi-teknologi. Anlægsprojektet udgør et væsentligt element i en ambitiøs grøn omstilling, som vil sætte nye standarder for fjernvarmebranchen i Danmark og udlandet.

Med det nye solenergianlæg introduceres for første gang i Danmark højtemperatur-solfangeranlæg baseret på koncentrerede soltrug, den såkaldte CSP-teknologi. Anlægget leveres af firmaet Aalborg CSP. Det helt nye ved anlægget i Brønderslev er, at solen ikke udelukkende leverer varme, men også medvirker til at drive en el-turbine på det nye biomassebaseret kraftvarmeværk, som også er på vej.

– Kraftvarmeværket i Brønderslev er et glimrende eksempel på, hvordan CSP-teknologien, der ellers primært anvendes i solrige ørkenområder, har vide muligheder for at kunne optimere effektiviteten af eksisterende eller nye anlæg selv under nordeuropæiske himmelstrøg. – siger Svante Bundgaard, administrerende direktør for Aalborg CSP.

Verdens mest effektive værk

Brønderslev Forsynings ambition om at blive førende stopper ikke med etableringen af det nye solenergianlæg. Parallelt med opsætning af de mange rækker parabolske soltrug arbejdes der med realisering af et nyt avanceret biomasseværk, som erstatning for det nuværende naturgasfyrede kraftvarmeværk. Første spadestik hertil tages i foråret, og forsyningen er netop i disse uger ved at udvælge de endelige entreprenører på opgaven.

– Vi forventer, at selve energiudnyttelsen på det nye biomasseværk bliver så effektiv, at vi også kommer til at sætte rekord i energieffektivitet for denne type af værker i Danmark, ja måske i hele verden, fortæller Lasse Riisgaard, som er formand for Brønderslev Forsyning. – Dette kan lade sig gøre fordi vi supplerer den traditionelle røggaskøling og kondensering med nogle ekstra køletrin via effektiv anvendelse af varmepumper. Samtidig vil selve kraftproduktionen blive baseret på en turbineteknologi, som også er temmelig ny i Danmark, nemlig den såkaldte ORC-teknologi, hvor man anvender oliedamp i stedet for vanddamp til at drive turbinen.

20 mio. kr. i støtte

Ideen med at lade energien fra solvarme indgå i et samspil med et biomasserefyret kraftvarmeanlæg er fundet så innovativ, at energistyrelsens EUDP-program har bevilget 20 mio. kr. i anlægsstøtte til solenergiprojektet.

Lasse Riisgaard uddyber: – Projektets fødsel har været en lang proces, og vi er stolte over at Brønderslev Forsyning kan blive et fyrtårn i en innovativ udvikling mod konkurrencedygtige grønne energiløsninger, der kan være en del af grundlaget i den fremtidige energiforsyning i Danmark og samtidig skabe øget eksport og nye grønne jobs her i lokalområdet.

Med en investering på over 300 mio. kr. i sol og biomasse vil forsyningen realisere det måske største anlægsprojekt i Brønderslev nogensinde. Baggrunden for projektet er et ønske om at få et mere varieret brændselsvalg i fremtiden. Ydermere vil kommende ændringer i vilkår for driften af det nuværende naturgasfyrede kraftvarmeværk i 2019 fordyre varmeprisen markant, såfremt forsyningen ikke forinden finder en anden løsning. Det nye samlede anlæg med integration af sol og biomasse i Brønderslev forventes at påbegynde produktionen af grøn el og varme i slutningen af 2017. Fjernvarmeforbrugerne vil dog allerede fra slutningen af 2016 få glæde af det nye solenergianlæg.