Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi

House of EnergyEnergi, Nyheder

Bedre dialog med borgerne om deres reelle bekymringer ved nye store anlægsprojekter kan bringe Danmarks omstilling til vedvarende energi op i et højere gear. Det er målet for et nyt forskningssamarbejde mellem Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) ved Aalborg Universitet, DTU Vindenergi og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Opførelse af f.eks. vindmøller eller biogasanlæg kræver ofte en grundig miljøvurdering … Læs Mere

Ny strategi giver nordjyske virksomheder nemmere adgang til viden og forskning

House of EnergyEnergi, Nyheder

  Region Nordjylland er partner i ny national klyngestrategi, som skal gøre det lettere for virksomheder at udvikle sig med afsæt i ny viden og forskning. Strategien får bl.a. betydning for samarbejdet mellem videninstitutioner og en ny nordjysk energiklynge. Ny strategi giver nordjyske virksomheder nemmere adgang til viden og forskning. I Danmarks store universitetsbyer har virksomhederne gode muligheder for at … Læs Mere

Energieffektivitet – En gazelleforretning

House of EnergyEnergi, Nyheder

Markedet for energieffektivitet er i vækst og det skaber en økonomisk gevinst for virksomhederne. Forretningsmæssigt er det blevet mere attraktivt, fordi det er rentabelt at være energieffektive.

Energieffektive tiltag bliver mere rentabelt i takt med, at efterspørgslen på grønne løsninger stiger. Virksomhederne i fjernvarmebranchen oplever stigende overskud og grønnere regnskaber. Hos FleksEnergi-medlemmet Industrivarme mærker man den stigende efterspørgsel og virksomheden har netop modtaget en gazelle-statuette. Industrivarme ser flere grunde til den stigende efterspørgsel og særligt virksomhedens egne røggaskølere er i fokus.

“Mr. Energy” skal tegne den Nordjyske energiklynge

House of EnergyEnergi, Nyheder

Preben Birr-Pedersen, tidligere administrerende direktør i CLEAN, den nationale klynge for grøn energi og miljø, tiltrådte pr. 1. maj stillingen som cluster manager i House of Energy. Han er kendt som en af Danmarks skarpeste profiler på energiområdet og har bl.a. været med til at etablere innovationsnetværket Smart Energy.

Nordjyske aktører i nyt energisamarbejde

House of EnergyEnergi, Nyheder

Fjernvarmeklyngen FleksEnergi, Vindklyngen Hub North, brintorganisationen Hydrogen Valley/Cemtec i Hobro og Erhvervshus Nord i Frederikshavn har sammen med Aalborg Universitet og NordDanmarks EU-kontor indgået en alliance under navnet House of Energy. Målet er at køre Nordjylland i stilling som centrum for landets grønne energikompetencer. Budgetmæssigt er der tale om den hidtil største nordjyske klyngesatsning.