Danske klynger og innovationsnetværk dedikerer uge 48 til fremtiden

House of EnergyEnergi, Events

Med events over hele landet viser de danske klynger og innovationsnetværk vejen til fremtidens innovative Danmark. På tværs af brancher samles de mest dedikerede mennesker under FutureWeek Denmark, hvor de inviteres indenfor til arrangementer om Danmarks teknologiske retning.

Det tværfaglige samarbejde har stor betydning for den teknologiske udvikling vores samfundet står overfor. Dette fortælle uddannelses- og forskningsminister Søren Pind om i videoen her, hvor han peger på at arrangementerne kan være første skridt mod den næste eksportsucces for virksomheder i alle størrelser.

Under FutureWeek Denmark, inviterer InfinIT og House of Energy, til arrangementet “Energisektoren 4.0”, d. 28/11 2017. En dag, hvor vi sætter spot på mulighederne inden for fremtidens energisektor. Her ligger der et enormt uforløst potentiale for digitalisering. Vi har derfor inviteret de fremmeste domæneeksperter på energiområdet, forskere samt virksomheder, som allerede er i gang med digitaliseringen, til en spændende dag med fokus på fremtidens digitalisering af energisektoren.

Der er d. 30/11 2017 mulighed for at høre om de nye arbejdsprogrammer under Horizon2020. Her er det de tre nordjyske klynger: House of Energy, Infinit og SmartLOG som er gået sammen om at arrangere et informationsmøde om mulighederne for at søge EU-støttemidler til projekter via Horizon2020 programmerne. Dagen vil have et særligt fokus på mulighederne for at arbejde på tværs af flere sektorer indenfor Smart Cities og Smart Energy området.

Fremtidens innovation er sat på dagsordenen og du har mulighed for at deltage.
Se alle events på www.futureweek.dk.