Kulafhængige EU-regioner skal overgå til ren energi

Flere regioner i EU er afhængige af kulkraft og den dertilhørende industri. Derfor skal et nyt projekt under Interreg Europe støtte og samarbejde med regionerne hen mod en mere bæredygtig energiforsyning, uden at det går ud over antallet af arbejdspladser.

Afhængigheden af kulkraft og den dertilhørende industri er en realitet for flere regioner i EU. Derfor skal et nyt projekt skabe samarbejde på tværs af regioner i Europa, med henblik på at sikre videndeling og erfaringsudveksling omkring overgangen fra fossile brændsler til vedvarende energi. Alt sammen for at arbejde hen mod en mere bæredygtig energiforsyning.

Projektet hedder DeCarb og fokuserer på, at deltagerne arbejder med følgende tre punkter:

 • Gennemførelse af overgang til ren energi uden at skade økonomisk og social stabilitet.
 • Vurdering af regionale styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse).
 • Opnåelse af CO2-målsætning samt sikre sin rolle i forhold til EU’s såkaldte 2030 energi-mix.


Forskellige regioner deltager

I DeCarb-projektet arbejdes der i ni forskellige europæiske regioner om, at reducere afhængigheden af kul og fremme andelen af vedvarende energi. EU har nemlig via målsætningen ”Clean Energy For All Europeans” lagt sig i selen for at reducere CO2-udledningen fra 1990 med 40 procent i 2030.

Nogle regioner ser ud til at nå målet, mens andre stadig har lang vej igen. DeCarb-projektet er derfor dels sammensæt af regioner, der har behov for hjælp, og regioner med den viden, som skal til for at hjælpe.

Blandt deltagerne i projektet er House of Energy, og her ser man frem til det kommende samarbejde:

– Vi glæder os til at blive en del af et internationalt samarbejde, hvor vi blandt andet kan udnytte vores viden om dekarbonisering af energiforsyningen til at hjælpe den sidste kul ud af Danmark. Desuden benytter vi projektet til at synliggøre vores medlemmers kompetencer, services og produkter over for de kulafhængige regioner i Europa, som vil lære af danske erfaringer, fortæller Preben Birr-Pedersen, der er Cluster Manager hos House of Energy.


Målsætninger med DeCarb

Kulindustrien i Europa beskæftiger cirka en million mennesker og har en omsætning på 25 milliarder euro om året. Det skal DeCarb ændre på, og derfor er målsætningen med projektet at:

 • Identificere gennemførlige vækststrategier, der kan mindste samfundsmæssige udfordringer ved overgangen til bæredygtig energiforsyning og afkobling af kulindustrien fra samfundsøkonomien.
 • Facilitere adgang til eksisterende EU-midler og finansieringsværktøjer for at regionerne kan udnytte tilgængelige EU-midler bedst muligt.
 • Fremme den offentlige debat, adressere interessekonflikter og overkomme forandringsmodstand i samfundet.


Fælles interesse

Klimaet og miljøet på kloden er presset, og ifølge House of Energy mærkedes det blandt andet tydeligt i den rekordvarme sommer i 2018 samt øvrige varmerekorder flere år i træk. Det står dermed i alles interesse, at CO2-udledningen reduceres, så klima målsætningerne kan nås. Det er derfor vigtigt, at den viden og de erfaringer fra lande, der er i gang med transitionen til et lav-emissionssamfund, deles og implementeres i øvrige lande, som stadig er afhængige af fossile brændsler.

De involverede regioner i projektet har alle en interesse i at reducere deres kulforbrug og produktion, uden at det har store, negative konsekvenser for samfundet. Udover House of Energy fra Danmark deltager blandt andre også Ministry for Economic Affairs and Energy fra Tyskland, idet de begge allerede har arbejdet med overgangen fra kul til vedvarende energi. I Brandenburg-regionen i Tyskland er kulindustrien gået fra at beskæftige 28.000 medarbejdere til omkring 8.000, mens man i Danmark har meget vedvarende energi i energimixet. Erfaringerne på tværs af regionerne skal derfor deles, så ’best cases’ kommer frem i lyset, og ressourcer kan udnyttes optimalt.

Der udarbejdes en plan for de ni regioner ud fra deres behov og status i forhold til overgangen. De fleste regioner deltager, fordi der ikke forelægger en plan for, hvordan udfasningen af kulkraft skal foregå for deres vedkommende. Det vil derfor have store konsekvenser – især for antallet af arbejdspladser – hvis hele industrien forsvandt uden noget alternativ. Derudover er der i DeCarb-projektet fokus på det miljømæssige efterspil, som fremkommer efter mange årtier med minedrift og kulkraft, hvor gamle mineområder skal gentænkes og have ny anvendelse.

I DeCarb-projektet er det House of Energys rolle at facilitere videndelingsseminarer, hvor de erfaringer, der gøres i projektet, skal præsenteres. House of Energy vil også bidrage til netværksarrangementer og varetage en SWOT-analyse, som foretages i regionerne og danner grundlaget for det fremtidige arbejde.

DeCarb-projektets omfang:

 • Budget: 1.807.730 euro
 • Projektperiode: 1. juni 2018 til 31. maj 2021
 • Ni partnere i ni lande
 • Skaber 200 stillinger
 • Udløser investeringer på op til 19 millioner euro til projekter inden for eksempelvis vedvarende energi og opkvalificering

Læs mere om DeCarb her:
www.interregeurope.eu/decarb

Kontakt