Image

DeCarb – Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions

Flere regioner i EU er afhængige af kulkraft og den dertilhørende industri. Projekt DeCarb under Interreg Europe samarbejder ni regioner og sikre videndeling og erfaringsudveksling omkring overgangen fra fossile brændsler til vedvarende energi – uden at det går ud over antallet af arbejdspladser.

Kulindustrien i Europa beskæftiger cirka en million mennesker og har en omsætning på 25 milliarder euro om året. Overgangen til en fossilfri energiforsyning har derfor stor social og økonomisk påvirkning. Det skal DeCarb afhjælpe, derfor er der fokus på at støtte de offentlige myndigheder i de deltagende regioner med følgende opgaver: med projektet at:

  • Identificere gennemførlige regionale vækststrategier, der kan mindske de sociale og samfundsmæssige udfordringer ved overgangen til bæredygtig energiforsyning og afkobling af kulindustrien fra samfundsøkonomien.
  • Facilitere adgang til eksisterende EU-midler og finansieringsværktøjer for at regionerne kan udnytte tilgængelige EU-midler bedst muligt.
  • Fremme den offentlige debat, adressere interessekonflikter og overkomme forandringsmodstand i samfundet.
  • Udarbejde planer for den jobtransition og efteruddannelse af arbejdsstyrken, der følger udfasningen af kul.
  • Opnå regionale CO2-målsætninger samt sikre regionerne en rolle i EU’s 2030 energimix.
  • Planlægge reetableringen af naturen i mineområderne.

  House of Energys rolle

  I DeCarb-projektet arbejdes der i ni forskellige europæiske regioner om at reducere afhængigheden af kul og fremme andelen af vedvarende energi. EU har nemlig via målsætningen ”Clean Energy For All Europeans” lagt sig i selen for at reducere CO2-udledningen fra 1990 med 40 procent i 2030. Nogle regioner ser ud til at nå målet, mens andre stadig har lang vej igen. DeCarb-projektet er derfor dels sammensæt af regioner, der har behov for hjælp, og regioner med den viden, som skal til for at hjælpe. Det er her, House of Energy kommer ind i billedet:

  – Vi glæder os til at blive en del af et internationalt samarbejde, hvor vi blandt andet kan udnytte vores viden om dekarbonisering af energiforsyningen til at hjælpe den sidste kul ud af Danmark. Desuden benytter vi projektet til at synliggøre vores medlemmers kompetencer, services og produkter over for de kulafhængige regioner i Europa, som vil lære af danske erfaringer, fortæller Preben Birr-Pedersen, der er Cluster Manager hos House of Energy.

  I DeCarb-projektet er det House of Energys rolle at facilitere videndelingsseminarer, hvor de erfaringer, der gøres i projektet, skal præsenteres. House of Energy vil også bidrage til netværksarrangementer og varetage en SWOT-analyse, som foretages i regionerne og danner grundlaget for det fremtidige arbejde.

  Læs mere her

  Website: www.interregeurope.eu/decarb
  Facebook: www.facebook.com/DeCarb.Project
  Twitter: www.twitter.com/DecarbProject
  LinkedIn: www.linkedin.com/company/decarb-project

  Nyhedsbreve

  1. November 2018
  2. Maj 2019
  3. November 2019

  Projektets omfang

  • Budget: 1.807.730 euro
  • Projektperiode: 1. juni 2018 til 31. maj 2021
  • Ni partnere i ni lande
  • Skaber 200 stillinger
  • Udløser investeringer på op til 19 millioner euro til projekter inden for eksempelvis vedvarende energi og opkvalificering

  Deltagende regioner

  • Stara Zagora (Bulgarien)
  • Lodzkie (Polen)
  • Eszak-Afold (Ungarn)
  • Sydvest-Oltenien (Rumænien)
  • Vest-Makedonien (Grækenland)
  • Savinjska, Salenska & Koroska (Slovenien)
  • Extremadura (Spanien)
  • Brandenburg (Tyskland)
  • Nordjylland (Danmark)

  Kontakt