250 deltagere var med til Energidag 2019,
hvor vi afsøgte veje til 2030 og 70 % CO2-reduktion!

Hans Jørgen Koch, Direktør,
Nordisk Energiforskning

Scenarier for energisystemet i 2050 – vejen til et energisystem baseret på 100 % vedvarende energi

Claus Møller, Direktør, Siemens A/S

Veje til 70 % reduktion af CO2-udledning i 2030

Emil Bisgaard, Erhvervsjuridisk rådgiver og Senior Manager, Kammeradvokaten

Cybersikkerhed i energisektorerne

Søren Linderoth, Instruktør og Professor, DTU Energi

Energilagring som centralt værktøj mod 100%

Jakob Stoustrup, Prodekan og Professor, Aalborg Universitet

Indpasning af VE i energisystemet

Anders Hoffmann, Afdelingschef, Klima-, energi- og forsyningsministeriet

Implementering af regulatoriske frizoner og storskala testcentre som hurtig vej til 70% reduktion

Jakob Karlshøj, Kontorchef, Energistyrelsen

EU’s kommende Innovation Fund

Rasmus Rode Mosbæk, CEO, Hybrid Greentech

Lukning af kløften for investeringsbeslutninger i energilagring

Lars Kruse, Lithium Balance

Intelligent brug af batterier


Tore Duvold, Direktør, Innovationsfonden

Hvordan bliver Danmark stedet, hvor nye energiløsninger testes i stor skala

Paneldebat: Hvordan bliver Danmark stedet, hvor nye energiløsninger testes i stor skala?

Faciliteret af Kim Behnke, Dansk Fjernvarme. Deltagere: Thea Larsen, Tore Duvold, Hans Jørgen Koch, Søren Linderoth, Claus Møller, Henrik Madsen (DTU) og Jakob Stoustrup


Thea Larsen, Formand for EUDP

Hvordan bliver Danmark stedet, hvor nye energiløsninger testes i stor skala


Debat i salen: Det haster! Hvad er næste skridt? Hvordan når vi 70 % CO2-reduktion i 2030?

Videoerne er filmet og redigeret af Poul Grønkjær, MobileVideo.


Vi stiller skarpt
på veje til 2030


Den nye klimamålsætning er 70 % reduktion af CO2 i 2030. Det er ambitiøst, men ikke umuligt. Det kræver innovation og samarbejde på tværs af hele sektoren - på tværs af el, gas og varme, på tværs af teknologier, systemer og aktører - fra energiproduktion, konvertering, distribution, lagring og levering til slutbrugerne.

Danmark står helt i front på rejsen mod at nå 100 % vedvarende energi i energisystemet - nu skal vi vise det.

Energidag 2019 sætter fokus på krydsfelterne. Hvor kan vi skabe samarbejde, innovation og nye teknologier? Og hvordan kan vi demonstrere og teste i stor skala, så omverdenen også kan se, at Danmark er i front.


Du skal deltage, fordi:

  • Du får den nyeste viden fra energibranchen leveret direkte fra flere hovedtalere, der bringer skarp viden fra forskning og erhvervsliv.
  • Energidagen skaber en platform, hvor vi kigger på muligheder for innovation, partnerskaber og finansiering, der kan lede os til fremtidens løsninger og en stabil, bæredygtig, fleksibel og intelligent energiforsyning.
  • Dagen sammensættes af hovedtalere, pitches, paneldebatter og involvering af de mange skarpe hoveder, der sidder blandt deltagerne.

PROGRAM

Se programmet for Energidag 2019 her

8.00-9.00


Registrering, morgenmad og netværk

9.00-9.30


Velkommen til Energidag 2019

Lykke Friis, Formand for House of Energy


Introduktion til dagen og arrangørerne

Preben Birr-Pedersen, CEO & Cluster Manager, House of Energy

9.30-10.00


Scenarier for energisystemet 2050 - Veje til et energisystem på 100 % vedvarende energi

Hans Jørgen Koch, Direktør, Nordisk Energiforskning

10.00-10.30


Veje til 70 % reduktion af CO2-udledning i 2030

Claus Møller, Direktør i Siemens A/S

10.30-11.00


NETVÆRK OG KAFFEPAUSE

11.00-11.15


Cybersikkerhed i energisektorerne

Emil Bisgaard, Erhvervsjuridisk rådgiver og Senior Manager, Kammeradvokaten

11.15-11.45


Energilagring som centralt værktøj mod de 100%

Søren Linderoth, Institutdirektør og Professor, DTU Energi

11.45-12.00


Indpasning af vedvarende energi i energisystemet

Jakob Stoustrup, Prodekan og Professor, Aalborg Universitet

12.00-12.30


Implementering af regulatoriske frizoner og storskala testcentre som hurtig vej til 70% reduktion

Anders Hoffmann, Afdelingschef, Klima-, energi- og forsyningsministeriet

12.30-13.30


NETVÆRK OG FROKOSTPAUSE

Restaurant "Papegøjeburet"

13.30-13.45


EU’s kommende Innovation Fund

Mette Askholm, Chefkonsulent, Energistyrelsen

13.45-14.30


Debat i salen: Det haster! Hvad er næste skridt? Hvordan når vi 70 % CO2-reduktion i 2030?

Faciliteret af bordformænd. Opsamling på scenen faciliteret af Lykke Friis

14.30-14.45


Intelligent brug af batterier

Lars Kruse, Director, Energy Storage Systems, Lithium Balance

14.45-15.00


Lukning af kløften for investeringsbeslutninger i energilagring

Rasmus Mosbæk, CEO, Hybrid Greentech

15.00-15.30


NETVÆRK OG KAFFEPAUSE

15.30-16.15


Hvordan bliver Danmark stedet, hvor nye energiløsninger testes i stor skala?

Oplæg
Thea Larsen, Formand for EUDP 
Tore Duvold, Direktør, Innovationsfonden


16.15-17.00

Paneldebat 
Thea Larsen, Formand for EUDP 
Tore Duvold, Direktør, Innovationsfonden
Hans Jørgen Koch, Direktør, Nordisk Energiforskning
Søren Linderoth, Institutdirektør og Professor, DTU Energi
Claus Møller, Direktør i Siemens A/S
Henrik Madsen, Professor, DTU
Jakob Stoustrup, Prodekan og Professor, Aalborg Universitet

17.00-18.00


NETVÆRKSHOTDOGS OG FADØL 

18.00


Tak for i dag


Deltagelse i Energidag 2019 er gratis for medlemmer af House of Energy og medarrangører.

Medarrangører: DI Energi ► Dansk Energi ► Wind Denmark ► Dansk Fjernvarme ► Brintbranchen ► Biogasbranchen ► Intelligent Energi ► Grøn Energi ► Energiforum Danmark ► SYNERGI ►IDA Energi ► Green Network ► Green Tech Center ► Dansk Batteriselskab ► Dansk Solcelleforening ► Dansk Materiale Netværk ► Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) ► CLEAN ► Energy Innovation Cluster ► Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) ► BrainsBusiness ► it-forum

Listen over medarrangører opdateres løbende.

Er din virksomhed/organisation ikke medlem, er prisen 500 kr. pr. deltager (opkræves pr. faktura efter konferencens afholdelse. No show-gebyr: 500 kr.

Venue:
Aalborg Kongres og Kultur Center

Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Der findes ca. 700 parkeringspladser ved AKKC.
Afgiften er 7 kr. pr. time, og der betales max 35 kr. pr. dag.

Der gøres opmærksom på, at der til arrangementet vil blive taget stemningsbilleder og optaget video, som kan blive anvendt til at promovere fremtidige arrangementer hos de arrangerende organisationer. I forbindelse med arrangementet udleveres en deltagerliste til deltagerne, hvor dit navn og organisation vil fremgå. Ønsker du ikke, at dine informationer oplyses til de øvrige deltagere, bedes du sende en mail til Mette Larsen, House of Energy.