4. september kl. 8-18

Aalborg Kongres og Kultur Center


Vi stiller skarpt
på veje til 2050


Vejen til 2050 og de næste 50 % vedvarende energi i energisystemet kræver samarbejde.

Den nye klimamålsætning er 70 % reduktion af CO2 i 2030. Det er ambitiøst, men ikke umuligt. Det kræver innovation og samarbejde på tværs af hele sektoren - på tværs af el, gas og varme, på tværs af teknologier, systemer og aktører - fra energiproduktion, konvertering, distribution, lagring og levering til slutbrugerne.

Danmark står helt i front på rejsen mod at nå 100 % vedvarende energi i energisystemet - nu skal vi vise det.

Energidag 2019 sætter fokus på krydsfelterne. Hvor kan vi skabe samarbejde, innovation og nye teknologier? Og hvordan kan vi demonstrere og teste i stor skala, så omverdenen også kan se, at Danmark er i front.


Du skal deltage, fordi:

  • Du får den nyeste viden fra energibranchen leveret direkte fra flere hovedtalere, der bringer skarp viden fra forskning og erhvervsliv.
  • Energidagen skaber en platform, hvor vi kigger på muligheder for innovation, partnerskaber og finansiering, der kan lede os til fremtidens løsninger og en stabil, bæredygtig, fleksibel og intelligent energiforsyning.
  • Dagen sammensættes af hovedtalere, pitches, paneldebatter og involvering af de mange skarpe hoveder, der sidder blandt deltagerne.

PROGRAM

Opdateringer og ændringer vil forekomme.

8.00-9.00


Registering, morgenmad og netværk

9.00-


Velkommen til Energidag 2019

Lykke Friis, Formand for House of Energy


Scenarier for energisystemet 2050 - Veje(n) til et energisystem på 100 % vedvarende energi

Hans Jørgen Koch, Direktør, Nordisk Energiforskning

Claus Møller, Direktør i Siemens A/S


Implementering af regulatoriske frizoner og storskala testcentre som hurtig vej til 70% reduktion

Anders Hoffmann, Afdelingschef, Klima-, energi- og forsyningsministeriet


Digitalisering som centralt værktøj mod de 100%

Niels Duedahl, Adm. direktør, Norlys


Fysisk energilagring som centralt værktøj mod de 100%

Søren Linderoth, Institutdirektør og Professor, DTU Energi


Cybersikkerhed i energisektorerne

Andreas Estrup Ippolito, Partner & Advokat, Kammeradvokaten


EU’s kommende Innovation Fund

Mette Askholm, Chefkonsulent, Energistyrelsen


Hvordan bliver Danmark stedet, hvor nye energiløsninger testes i stor skala?

Thea Larsen, Formand for EUDP

Tore Duvold, Direktør, Innovationsfonden

Deltagelse i Energidag 2019 er gratis for medlemmer af House of Energy og medarrangører.

Medarrangører: DI Energi ► Dansk Energi ► Wind Denmark ► Dansk Fjernvarme ► Brintbranchen ► Biogasbranchen ► Intelligent Energi ► Grøn Energi ► Energiforum Danmark ► SYNERGI ►IDA Energi ► Green Network ► Green Tech Center ► Dansk Batteriselskab ► Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) ► CLEAN ► Energy Innovation Cluster ► Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) ► BrainsBusiness ► it-forum

Listen over medarrangører opdateres løbende.

Er din virksomhed/organisation ikke medlem, er prisen 500 kr. pr. deltager (opkræves pr. faktura efter konferencens afholdelse. No show-gebyr: 500 kr.

Venue:
Aalborg Kongres og Kultur Center

Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Der findes ca. 700 parkeringspladser ved AKKC.
Afgiften er 7 kr. pr. time, og der betales max 35 kr. pr. dag.

Der gøres opmærksom på, at der til arrangementet vil blive taget stemningsbilleder og optaget video, som kan blive anvendt til at promovere fremtidige arrangementer hos de arrangerende organisationer. I forbindelse med arrangementet udleveres en deltagerliste til deltagerne, hvor dit navn og organisation vil fremgå. Ønsker du ikke, at dine informationer oplyses til de øvrige deltagere, bedes du sende en mail til Mette Larsen, House of Energy.