Energieffektive Løsninger

House of Energy

Om Energieffektive Løsninger


Energieffektivitet går på tværs af sektorer, teknologier og energiformer og er blandt de mest virkningsfulde midler til at opnå danske og internationale klimamål.

Energieffektivitet handler kort sagt om to ting: at nedbringe energiforbruget hos den private forbruger og i industrien, samt at effektivisere den måde hvorpå energien produceres, distribueres og anvendes i bygninger, til transport, i produkter og processer.

For at indfri Danmarks mål om et lavemissionssamfund baseret på 100% vedvarende energi i 2050, er det klart, at vi kommer både hurtigere og nemmere i mål med et lavere samlet energiforbrug. Samtidig er det nødvendigt at optimere processer i produktionen, distributionen og anvendelsen af energi, hvor der på flere områder er et relativt stort energitab i dag – det gælder i forsyningssektoren, i industrien, i husholdninger og i transportsektoren.

Overordnet reducerer energieffektive løsninger udgifterne til energi, da energien anvendes mere optimalt. I bygninger kan det lede til bedre indeklima og komfort, og for industrien kan det lede til reduktion af vedligeholdelsesomkostninger, bedre arbejdsmiljø og større produktivitet. Samtidig kan energieffektive løsninger reducere udledningen af drivhusgasser, øge forsyningssikkerheden ved at sænke primær energiforbruget og reducere energiimporten. Energieffektiviseringer gennemføres generelt bedst i forbindelse med større ændringer i eksempelvis bygningsmassen, udstyr og produktionsanlæg.

I transportsektoren er energieffektive løsninger særligt relevante, da mere end 70% af vores olie anvendes i biler, lastbiler, skibe, tog og fly. En optimeret udnyttelse af køretøjerne samt øget elektrificering af transportsektoren er vigtige løsninger, da elmotorer er 3 gange så energieffektive som almindelige benzin og dieselmotorer.

Aalborg Universitet huser nogle af landets førende forskere på områder som effektelektronik, energiplanlægning, energiforbruget i bygninger, transport og mobilitet, digitalisering og smart city-løsninger samt energiantropologi og -psykologi

Om Medlemmer med fokus på Energieffektive Løsninger


House of Energy består af over 400 medlemmer, som giver os mulighed for at arbejde hårdt for at tilbyde fagrelevante medlemsfordele, der udvikler ny viden, giver netværk og skaber vækst.

Som triple helix klynge har House of Energy medlemmer inden for både det private erhverv, vidensinstitutioner og offentlige institutioner. Inden for energieffektive løsninger og på tværs af fagområder skaber vi samarbejder mellem disse domæner for at udvikle viden og øge vækst hos medlemmerne.

Her kan du se hvilke medlemmer, vi har inden for de forskellige fagområder.

Michael Stie Laugesen

Områdeansvarlig, Energieffektive Løsninger

Giv Michael et ring og hør mere om hvordan House of Energy kan hjælpe dig videre med projekter inden for energieffektive løsninger.