Energilagring – hvilke muligheder har vi?

House of EnergyEvents, Nyheder

Hvordan får vi energi nok, til tiden og til en rimelig pris, når vi fremover skal erstatte fossile brændstoffer med vedvarende energikilder som sol og vind?
En større konference finder sted i Aalborg den 11. oktober med dette som tema. På konferencen beskriver vi de forskellige energisystemers styrker og begrænsninger, herunder de teknologier, som vi i dag arbejder med for at løse udfordringerne. Bag konferencen står klyngen House of Energy og Innovationsnetværket Smart Energy.

Der skal handles nu
På globalt plan vil investeringerne i energilagring blive seksdoblet frem til 2024, vurderer Bloomberg New Energy Finance i en ny rapport. Hvis Danmark skal tiltrække nogle af disse investeringer, kræver det handling nu.

Energilagring, sammentænkning af energisystemer og overførsel af vedvarende energi til transportsektoren er de største udfordringer, vi står overfor i forbindelse med den grønne omstilling. Og vi skal i gang nu, hvis vi skal nå de mål, der er sat i dansk og europæisk sammenhæng. Vi kender allerede en række lovende teknologier, men vi mangler at demonstrere dem i stor skala. Der er behov for politisk commitment for at bære den udvikling igennem, siger Søren Knudsen Kær, professor ved Aalborg Universitet og oplægsholder på konferencen.

Nordjylland i front med sammentænkning af energisystemer
Nordjylland har særlige forudsætninger for at byde ind med løsninger på fremtidens energi-udfordringer. Regionen har mange virksomheder inden for energibranchen og faciliteter, der giver unikke muligheder for test og demonstration af energiteknologier. Testcentret for vindenergi i Østerild og solfangeranlægget i Dronningelund hører til de største af deres art i verden, og et af Europas mest avancerede anlæg for konvertering af vindmøllestrøm til brint er ved at blive opført i Hobro. Nordjylland har desuden et af verdens mest veludbyggede fjernvarmenet, som har skabt stor interesse i udlandet. Og på Aalborg Universitet er mere end 400 forskere beskæftiget inden for energiområdet.

Konferencen
Konferencen byder på 16 forskellige indspark, der alle relaterer sig til energilagring og sammentænkning af energisystemer. For flere oplysninger om konferencen her.

Kontakt for flere oplysninger
Cluster Manager Preben Birr-Pedersen, House of Energy, pb@aalborg.dk, mobil 2080 8263.

Netværksleder Claus Meineche, Innovationsnetværket Smart Energy, clm@cleancluster.dk, mobil 3122 6238.