Erhvervsfremmesystemet er under forandring

House of EnergyNyheder

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik torsdag d. 24. maj en politisk aftale om Forenkling af erhvervsfremmesystemet. Her er det vedtaget, at antallet af offentligt finansierede klynger og netværk skal reduceres til 10-12 styrkepositioner og et mindre antal start-up klynger. Reduktionen af klynger skal gradvist finde sted fra 2019 under hensyntagen til eksisterende klyngers ønsker om fusioner.

Hos House of Energy har vi allerede været i gennem en konsolidering, da klyngen er dannet af fire tidligere Vækstforum-initiativer forankret i Nordjylland. Nu står vi som en stærk national klynge, og er aktive i processen omkring konsolidering til en landsdækkende energiklynge, hvor vi vil arbejde videre med at forbinde vores fokusområder i et effektivt, intelligent og integreret energisystem.

I relation til klyngekonsolideringen er det værd at nævne, at der netop har været ansøgningsfrist for at søge bevilling til innovationsnetværk for perioden 2019-2020. Innovationsnetværkene er en landsdækkende platform, der understøtter relation og dialog mellem virksomheder og videninstitutioner og er med til at udvikle og vedligeholde videnbroer i hele Danmark.

Innovationsnetværkene bygger bro mellem den nyeste, forskningsbaserede viden og danske virksomheder indenfor eksempelvis Energi, hvor netværkene bidrager til at igangsætte nationale og internationale samarbejdsprojekter.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte bevilger omkring 190 millioner kroner til de landsdækkende innovationsnetværk for perioden 2019-20 inden for områder, hvor Danmark har væsentlige forsknings-og erhvervsmæssige kompetencer. Frem til den 11. juni ligger de aktuelle ansøgninger og de respektive budgetter til rådighed for offentlig kommentering. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte vil i sin behandling af ansøgninger lægge vægt på de synspunkter og den feedback, som gives via hjemmesiden.

House of Energy opfordrer dig til at orientere dig i og kommentere ansøgningerne. Der er indsendt i alt 23 ansøgninger, hvor tre er med et rent fokus på Energi, mens flere kan være interessante for House of Energy og vores medlemmer, da vi blandt andre samarbejder med InfinIT – Innovationsnetværk for IT, Inno-Sec – Innovationsnetværket for sikkerhed og Innovationsnetværket RoboCluster.

Vi har ikke selv indsendt en ansøgning om Innovationsnetværk, men vi er omtalt i flere ansøgninger. Hvis du har spørgsmål til vores placering i denne sammenhæng, er du velkommen til at kontakte Cluster Manager Preben Birr-Pedersen.

I dag er vi stadig, som du kender os, og mens alle de nye tiltag sættes i gang, vil vi sørge for at holde dig opdateret. Følg med i nyhedsbrevet, på house-of-energy.dk og på vores Linkedin-profil.