Fjernvarme

FleksEnergi

Om FleksEnergi


FleksEnergi er House of Energy’s fagnetværk for fjernvarme og -køling.

Region Nordjylland er nemlig verdensledende på områder som fjernvarmerør, biomasseanlæg, solvarmeanlæg, geotermiske varmeanlæg samt inden for forskning, softwareudvikling og rådgivning på det kollektive varmeforsyningsområde. Disse kompetencer skal styrkes og skærpes, så Nordjylland også fremover kan forblive i førertrøjen og udnytte sit vækst- og eksportpotentiale både i Danmark og internationalt.

For at kunne styrke den nordjyske fjernvarmesektors fortsatte vækst og internationalisering, påtager FleksEnergi sig derfor rollen som facilitator for samarbejde mellem sektorens forskellige interessenter og deres fælles formål: Det overordnede mål på klima- og forsyningssiden er en udfasning af de fossile brændsler og dermed en reduktion af CO2-udledningen. Det nordjyske fjernvarmesystem skal optimeres på produktions- såvel som på distributionsområdet bl.a. gennem inddragelse af lokale og vedvarende energikilder. På erhvervssiden er målsætningen en skærpelse af den nordjyske konkurrencedygtighed på området, en styrkelse af eksportmulighederne og en profilering af de nordjyske kompetencer, der skal skabe vækst og flere arbejdspladser.

Derfor er det FleksEnergis formål at skabe forudsætningerne for udvikling og realisering af fremtidens kollektive varmeløsninger og dermed skabe vækst og arbejdspladser inden for fjernvarmesektoren.

Hvem er FleksEnergi?


Det kan denne video hjælpe med at forklare.

Du kan læse mere om FleksEnergi på www.fleksenergi.dk. Her kan du blandt andet læse om fagnetværkets medlemmer, se kommende begivenheder og læse nyhedsbreve og nyheder om fjernvarmebranchen.

OM Fjernvarme


Fjernvarme er det oplagte valg til at indfri lokale og globale målsætninger om energieffektivitet og implementering af vedvarende energi i energisystemet. Derfor har fjernvarmesektoren et stort eksportpotentiale. Et veludbygget fjernvarmesystem med lagerkapacitet kan nemlig lagre og distribuere energien, når den er der, og supplere med varme fra andre energikilder, når den ikke er der.

Fjernvarme har igennem mange år været højt prioriteret i Nordjylland, og det er i dag en del af baggrunden for, at:

  • Nordjylland har et af verdens mest veludbyggede fjernvarmenet og har derigennem opbygget unik viden, kompetencer og produkter inden for området.
  • Nordjyske fjernvarmeværker og virksomheder har mange års erfaring med at udvikle innovative løsninger inden for fjernvarme. Landsdelen er verdensledende på områder som fjernvarmerør, pumper, biomasseanlæg, solvarmeanlæg samt inden for softwareudvikling og rådgivning på den kollektive varmeforsyningsområde.

Kontakt
Er du interesseret i at vide mere om fjenvarme-aktiviteterne i House of Energy?
Kontakt Hanne Skovby (2520 1586 / has@aalborg.dk)