Fjernvarme

FleksEnergi

FleksEnergi er House of Energys fokusnetværk for fjernvarme og -køling. Vi samler hele værdikæden af virksomheder, rådgivere, fjernvarmeværker og vidensinstitutioner inden for fjernvarmesektoren.

Vi prioriterer netværk, nye kontakter og samarbejde højt, og derfor har vi altid afsat god tid til netværk, når vi mødes. I netværket møder du potentielle kunder, samarbejdspartnere og rådgivere.

Som en del af netværket får du ny viden og mulighed for at indgå i projekter og innovationssamarbejder. Vi kan også hjælpe med adgang til forskere og videnspersoner, ligesom vi bringer din virksomhed i spil regionalt, nationalt og internationalt.

Nyheder og events


Temamøde om optimering af ledningsnettet d. 19. juni.
Læs mere.

Opstart af ERFA-gruppe om IT driftstøtteværktøjer d. 22. maj.
Læs mere.

40 deltagere var med, da vi besøgte Brønderslev Forsyning d. 11. april 2018.
Læs mere.

10 fjernvarmeværker vil investere for 750 mio. kr.
Læs mere.

Hvorfor fjernvarme?

Et veludbygget fjernvarmesystem med lagerkapacitet kan lagre og distribuere energien, når den er der, og supplere med varme fra andre energikilder, når den ikke er der. Derfor er fjernvarme det oplagte valg til at indfri lokale og globale målsætninger om energieffektivitet og implementering af vedvarende energi.

I Danmark har vi et af verdens mest veludbyggede fjernvarmenet og har derfor opbygget unik viden, kompetencer og produkter inden for området. Vores fjernvarmeværker og virksomheder har mange års erfaring med at udvikle innovative løsninger inden for fjernvarme, og vi er verdensførende på områder som fjernvarmerør, pumper, biomasseanlæg, solvarmeanlæg samt inden for softwareudvikling og rådgivning.

Her kan du se, hvilke medlemmer, vi har inden for de forskellige fagområder.

KontaktHanne Skovby

Områdeansvarlig, Fjernvarme


Hanne har et stort netværk inden for fjernvarme og er skarp på events, matchmaking og udviklingsprojekter. Tag fat i Hanne, hvis du vil vide mere.