Forum for havvindmøllelogistik fortsætter

House of EnergyNyheder

Den 12. november var den danske energiklynge House of Energy og Aalborg Havnværter ved det ottende og sidste Gå-hjem-møde afholdt som led i Thomas Poulsens “GLOBAL WIND ENERGY SHIPPING AND LOGISTICS” ph.d.-projekt. Det offentlige møde blev afholdt i forlængelse af det niende og sidste møde i den følgegruppe af repræsentanter fra industrien, der i de forgangne fem år har fulgt og supporteret ph.d.-projektet. Følgegruppens formål har været at sikre projektets relevans og praktiske anvendelighed for industrien.

Ifølge Thomas Poulsen har ph.d.-projektet draget stor nytte af følgegruppens tætte tilknytning, men også gruppens medlemmer har øjensynlig fået udbytte af at indgå i det tværfaglige forum med fokus på branchens logistikudfordringer.

Vært Hans A. Pedersen, Project Director hos House of Energy kunne ved Gå-hjem-mødets start berette, at man ved det forudgående følgegruppemøde enstemmigt havde besluttet at lade gruppen fortsætte også efter ph.d.-projektets afslutning. Fremover vil gruppens medlemmer, der tæller repræsentanter fra den danske logistik- og havvindmølleindustri, mødes i regi af Transportens Innovationsnetværk (TINV).

John Koch Nielsen, Fagkoordinator for Søtransport hos TINV var til stede ved mødet og fortæller om beslutningen:

“Vi er rigtig glade for, at følgegruppen nu fortsætter i en ny form og med et nyt formål drevet af industriens behov og ikke som hidtil af det akademiske projekt, der nu er afsluttet. Det giver os mulighed for også fremadrettet at mødes om de fortsatte logistikudfordringer i branchen.”

Fra lokalt til globalt fokus på havvind

Gå-hjem-mødet bød på en præsentation af Nordjylland som en attraktiv havvind lokation ved Hans A. Pedersen efterfulgt af en præsentation af Aalborg Havns kundeorienterede løsninger for havvindmølleindustrien ved Jeppe Faber, Commercial Manager hos Aalborg Havn.

Skiftende til et globalt fokus gav Thomas Poulsen en præsentation af havvindindustriens rivende udvikling og globalisering og fremhævede karakteristika ved nogle af de opblomstrende havvindmøllemarkeder, man finder i f.eks. Taiwan, Japan og Kina. Thomas kunne også berette, at Asien i 2030 vil have den største installationsandel af havvindmøller i verden, og det faktum gav anledning til en diskussion om, hvordan man overfører bl.a. viden, uddannet arbejdskraft, support fra universiteter mm. til de emergerende markeder.

Også spørgsmålet om, hvordan nationale lovkrav om lokalt indhold sætter begrænsninger for europæiske virksomheder, der forsøger at træde ind i de emergerende havvindmøllemarkeder, blev debatteret. Udsigten til at de statslige subsidier ikke i samme grad som hidtil vil drive fremtidens industri, blev også berørt.

Endelig blev det slået fast, at det er vindmøllernes størrelse, der primært driver udviklingen og sætter en kædereaktion i gang hos de rederier, værfter, udstyrsproducenter mv., der proportionalt må skalere for at kunne supportere de nyeste møller på markedet.

ENERGY & TRANSPORT SUMMIT III

Den 3. december 2018 bliver den tredje og afsluttende konference som led i ph.d.-projektet afholdt hos CBS Executive på Frederiksberg. Om konferencen fortæller Thomas Poulsen:

“Vi er i fuld gang med forberedelserne til en spændende heldagskonference, hvor et stærkt felt af indlægsholdere, paneldeltagere og moderatorer vil hjælpe os med at blive klogere på, hvordan fremtiden ser ud for havvindindustriens forsyningskæde.”

Du kan downloade en save-the-date inklusiv bekræftede hovedtalere, paneldeltagere og moderatorer her eller via projektets hjemmeside: www.windscm.com

Foto: Gå-hjem-mødet i Aalborg Havn den 12. november havde fokus på havvindmølleprojekters forsyningskæde.

For yderligere oplysninger kontakt venligst Communications Consultant Sofie Haagen Schmith per mail: marcomms@windscm.com eller telefon: 61 688 185