Digitalisering af energiesektoren

House of EnergyNyheder

Fremtidens energisystem var på programmet da House of Energy i samarbejde med Aalborg Universitet og DiCyPS afholdt Future Energy 2018.

Dagen bød på et spændende og lærerigt kig ind i fremtidens muligheder og udfordringer – herunder hvordan den digitale infrastruktur til fremtidens intelligente energisystemer bygges op, hvilke data der skal opsamles og behandles, hvordan disse data kan bruges til at gøre energien mere effektiv og grøn, samt hvilke interaktionsmuligheder der kan tilbydes brugerne.

Blandt deltagerne til Future Energy 2018 var Preben Birr-Pedersen, Cluster Manager for House of Energy, der peger på to ting, som han især bed mærke i på dagen:

”Peder Østermark, CEO for Energinet, fortalte os alle, hvordan vindsektoren står over for et paradigmeskifte. Fra før at have haft et omkostningsfokus, vil det i stedet bevæge sig mere og mere over mod value-fokus. Og det er noget som kræver digitalisering og integrererede energisystemer” fortæller Preben Birr-Pedersen. Han hæftede sig også ved fortællingen af Nikolai Kipp, projektchef for Best Green, der fortalte om den stigende efterspørgsel på fleksibelt elforbrug, og hvorvidt de nuværende betingelser understøtter dette – ifølge Nikolai Kipp er der endnu ikke forretning i fleksibilitet via varmepumper, men han tror på potentialet for fleksibilitet inden for el-biler og vehicle-to-grid.

Future Energy 2018 har ifølge Preben Birr-Pedersen givet ny indsigt i fremtidens digitalisering: ”Min overbevisning om at energisektoren skal digitaliseres er ikke blevet aflivet. Den er tværtimod blevet kraftigt forstærket” fortæller han og supplerer: ”Jeg håber, at de virksomheder der var tilstede på dagen, er gået i gang med at arbejde på en digitaliseringsstrategi for deres virksomhed, hvis ikke de har en i forvejen”. Han håber desuden at dagen har været med til at tilvejebringe nye kontakter deltagerne imellem, så alle er gået derfra med et udvidet netværk og interesse for digitalisering af energisektoren.

Inspirerende og frugtbart samarbejde med DICyPS

Hos House of Energy ser vi digitalisering, som værende af afgørende karakter for energisektoren. Koblingen af forskere fra institutterne for Datalogi, Energiteknik, Byggeri og Anlæg og udenlandske partnere er noget som begejstrer os, da de med deres forskning bidrager til digitaliseringen af energisektoren. Mange af vores virksomheder er allerede i gang med at digitalisere, men vi ser stadig, at de har behov for at blive eksponeret, for den forskningsbaserede viden inden for energiområdet. Et event som DICyPS Visionsdag fungerer som en vidensbro, hvor forskerne også kan blive inspirerede af ”den virkelige verden”, så de ved hvad de bør fokusere på i deres forskning, så den får størst mulig gennemslagskraft og gør størst mulig nytte.