Gennembrud på det japanske marked for nordjysk softwareleverandør

House of EnergyFjernvarme, Nyheder

Softwareproducenten EMD International med hovedsæde i Aalborg har netop modtaget en ordre fra den japanske interesseorganisation ISEP (Institute for Sustainable Energy Policy). Det er et gennembrud på et meget vanskeligt marked med stort potentiale for nordjyske fjernvarmevirksomheder. 

Orden omhandler EMD’s egenproducerede software energyPRO, som er udviklet henover de seneste 40 år og anvendes til projektering og planlægning af energiinstallationer. Programmet betragtes som det førende på sit område i Danmark og er særligt designet til beregninger på energisystemer primært baseret på vedvarende energi. EMD International fik kontakt til ISEP under organisationens seneste besøg i Danmark, som var organiseret af det nordjyske netværk for fjernvarmevirksomheder, FleksEnergi der er House of Energys fokusområde for fjernvarme.

For os er ordren et gennembrud, fordi det i energibranchen betragtes som både vanskeligt og krævende at få foden inden for på det japanske marked, siger afdelingsleder i energisystemafdelingen i EMD International, Anders N. Andersen. – Vi ville ikke selv have haft musklerne til at gå ind i Japan, men da muligheden bød sig, var vi klar til at springe på. Efter jordskælvet, der rystede Japan i 2011, er der et klart fokus på udfasning af A-kraft, og det kræver en større omstilling, som vores software er noget af det bedste i verden til at projektere. Danske energiprodukter har et virkelig godt ry i Japan, og vi ser derfor ordren som en strategisk byggesten til noget mere.

Hos EMD International spår man særligt ordren stor betydning, fordi ISEP qua sin beskaffenhed vil kunne agere ambassadør for EMD’s produkter i Japan. ISEP er nemlig en organisation, der har til mål at udbrede anvendelsen af fjernvarme i Japan. Der er tale om en NGO, som i praksis i høj grad fungerer som en rådgivende ingeniørvirksomhed, ikke meget forskelligt fra Dansk Teknologisk Institut. Dermed betragter den danske virksomhed ISEP’s køb af produktet som en blåstempling, der kan være med til åbne døre på det svært gennemtrængelige marked.

Potentiale for nordjyske virksomheder
Hos FleksEnergi er man glade på EMD Internationals vegne, men også på vegne af netværkets øvrige medlemmer:

– Netop hjemvendt fra Japan kan jeg konstatere, at der generelt er stor japansk interesse for danske løsninger og dansk teknologi, siger projektleder i FleksEnergi, Hanne Skovby Overgaard. – Jeg har haft fornøjelsen af at være en del af en dansk delegation sammen med Aalborg Universitet og den rådgivende ingeniørvirksomhed PlanEnergi. Noget af det, der gjorde størst indtryk på os, var besøget i landsbyen Ogata Village, som er anlagt på bunden af det, der engang var en af landets største søer. Her er et yderst spændende fjernvarmeprojekt under udvikling. Der er potentiale for, at flere danske virksomheder kan levere til projektet, og vi arbejder på at få en delegation med tre danske virksomheder til Japan senere på året med netop dette for øje.

FleksEnergi får besøg af endnu en japansk delegation i løbet af september.

Vil sætte spot på japanske behov
ISEP skal nu anvende og evaluere energyPRO henover tre måneder, hvorefter eventuelle tilpasninger af softwaren skal finde sted.

Det er herefter, at det bliver rigtig interessant, siger Anders N. Andersen. – Programmet vil afsløre de japanske energibehov, efterhånden som det anvendes, og det kan åbne dørene for flere danske virksomheder med diverse specialer inden for fjernvarme og forsyning.

EMD International har hovedsæde i Aalborg og afdelinger i Tyskland, Frankrig, Spanien, Storbritannien, USA, Tyrkiet og Kina.