Få 50% i tilskud til en GRØN FORRETNINGSPLAN og IMPLEMENTERING

GREEN er et EU-regionalfondsprojekt, hvor 250 små og mellemstore virksomheder får foretaget en uforpligtende energiscreening, og i projektets anden fase modtager 85 virksomheder 50% i tilskud til udarbejdelse af en grøn forretningsmodel i samarbejde med en rådgiver. Slutteligt er der for 15 virksomheder mulighed for at få op til 50% i tilskud til implementering af et eller flere af de identificerede energieffektiviseringstiltag.


GREEN-projektet vil forbedre energieffektiviteten hos SMV’er og styrke virksomhedernes konkurrenceevne, skabe flere arbejdspladser og reducere CO2-udledningen. Samtidig formidles resultaterne til læring og inspiration for på sigt at kunne udvikle best practice-løsninger indenfor energieffektivisering.

 • Projektdeltagelse

  Virksomheder, der er interesserede i at blive grønnere og mere energieffektive, kan tage kontakt til sekretariatet, House of Energy, og bestille en potentialescreening. Virksomheden skal godkendes som støtteberettiget, hvilket kræver, at virksomheden er en SMV og ikke har modtaget støtte fra EU over 200.000 Euro.

 • Screening

  Screeningen vil blive foretaget af House of Energys energikonsulenter, som gennemgår virksomheden og sammenholder faktiske forhold med energi- og forsyningsdata. Her dannes der et overblik over potentialerne for optimering. Dette dokumenteres i en screeningsrapport, hvor de bedste optimeringsforslag fra screeningen beskrives. En vigtig del af screeningen er at finde frem til hvilke områder, der med sandsynlighed kan opnås besparelser på, og hvor mange ressourcer virksomheden ønsker at investere.

 • Indhente tilbud - 85 virksomheder

  Virksomheder med optimeringspotentiale skal indhente tilbud fra eksterne rådgivningsvirksomheder til udarbejdelsen af grønne forretningsmodeller. Der skal indhentes tre sammenlignelige tilbud, dog ikke hvis rådgivningsudgiften er under 30.000 kr. Det er vigtigt, at virksomheden forventningsafstemmer med rådgivningsvirksomheden, der vælges.

 • Grøn forretningsplan - 85 virksomheder

  Virksomheden går videre med den valgte eksterne konsulent om at udarbejde konkrete optimeringsforslag med tilbagebetalingstider, investeringsbehov og eventuelle afledte effekter.

 • Tilskud til implementering - 15 virksomheder

  15 af de 85 virksomheder, der får udarbejdet grønne forretningsmodeller, har mulighed for at søge støtte til implementeringen. Små og mellemstore virksomheder kan få dækket op til 50% af implementeringsomkostningerne. Dette kræver, at virksomheden har mulighed for selv at betale de resterende 50% af udgiften.

Kontakt GREEN-sekretariatetKasper Kjærsgaard Nielsen

Projektleder


Kristian Østergaard Jensen

Projektmedarbejder


  Michael Stie Laugesen

  Områdeansvarlig, Energieffektive Løsninger


  Mette Larsen

  Kommunikationsansvarlig