Projekt GREEN tilbyder virtuel energiscreening

Kender du til virksomheder, der har brug for energioptimering? Gennem Projekt GREEN ydes der tilskud til udarbejdelse af grøn forretningsmodel og implementering af energieffektiviserende tiltag.

For at holde hjulene i gang tilbyder GREEN nu at foretage den indledende energiscreening via onlinemøde eller telefon.

"Med det her tiltag kan vi fortsat energioptimere de nordjyske virksomheder, og et tilskud på 50 % til energioptimering kan falde på et tørt sted, når vi er på den anden side af coronakrisen. Samtidig kan vi forhåbentlig hjælpe med at holde hjulene i gang hos energirådgiverne. Vi ser det som en win-win-situation, som vi håber, virksomhederne vil tage godt imod", siger Kasper Kjærsgaard, Projektleder i Projekt GREEN.

Kontakt Kasper på tlf. 2520 1539.Få 50% i tilskud til en GRØN FORRETNINGSPLAN og IMPLEMENTERING

GREEN er et EU-regionalfondsprojekt, hvor 250 små og mellemstore virksomheder får foretaget en uforpligtende energiscreening, og i projektets anden fase modtager 85 virksomheder 50% i tilskud til udarbejdelse af en grøn forretningsmodel i samarbejde med en rådgiver. Slutteligt er der for 15 virksomheder mulighed for at få op til 50% i tilskud til implementering af et eller flere af de identificerede energieffektiviseringstiltag.

GREEN-projektet vil forbedre energieffektiviteten hos SMV’er og styrke virksomhedernes konkurrenceevne, skabe flere arbejdspladser og reducere CO2-udledningen. Samtidig formidles resultaterne til læring og inspiration for på sigt at kunne udvikle best practice-løsninger indenfor energieffektivisering.

 • Projektdeltagelse

  Virksomheder, der er interesserede i at blive grønnere og mere energieffektive, kan tage kontakt til GREEN-sekretariatet og bestille en potentialescreening. Virksomheden skal godkendes som støtteberettiget, hvilket kræver, at virksomheden er en SMV og ikke har modtaget støtte fra EU over 200.000 Euro.

 • Screening

  Screeningen vil blive foretaget af Kasper og/eller Kristian, som gennemgår virksomheden og sammenholder faktiske forhold med energi- og forsyningsdata. Her dannes der et overblik over potentialerne for optimering. Dette dokumenteres i en screeningsrapport, hvor de bedste optimeringsforslag fra screeningen beskrives. En vigtig del af screeningen er at finde frem til hvilke områder, der med sandsynlighed kan opnås besparelser på, og hvor mange ressourcer virksomheden ønsker at investere.

 • Indhente tilbud - 85 virksomheder

  Virksomheder med optimeringspotentiale skal indhente tilbud fra eksterne rådgivningsvirksomheder til udarbejdelsen af grønne forretningsmodeller. Deltagende virksomheder skal markedsafsøge i henhold til tilbudsloven, så der skal indhentes minimum to sammenlignelige tilbud, hvis rådgivningsudgiften er 30.000 kr. eller derover. Det er vigtigt, at virksomheden forventningsafstemmer med rådgivningsvirksomheden, der vælges.

 • Grøn forretningsplan - 85 virksomheder

  Virksomheden går videre med den valgte eksterne konsulent om at udarbejde konkrete optimeringsforslag med tilbagebetalingstider, investeringsbehov og eventuelle afledte effekter.

 • Tilskud til implementering - 15 virksomheder

  15 af de 85 virksomheder, der får udarbejdet grønne forretningsmodeller, har mulighed for at søge støtte til implementeringen. Små og mellemstore virksomheder kan få dækket op til 50% af implementeringsomkostningerne. Dette kræver, at virksomheden har mulighed for selv at betale de resterende 50% af udgiften.

Hold dig opdateret på vores Facebookside

Kan din virksomhed effektivisere jeres energi- og ressourceforbrug?

GREEN er et EU-regionalfond som vil synliggøre kompetencer og danne basis for en bedre og mere effektiv anvendelse af energi blandt nordjyske virksomheder.

GREEN hjælper SMV’er med energioptimering og udarbejdelse af innovative løsning igennem en uforpligtende screening.

Har du en nordjysk virksomhed, der ønsker at bevæge sig mere imod den grønne retning, så læs videre omkring GREEN, og bliv klogere på hvad projekt GREEN kan tilbyde dig og din virksomhed.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Kontakt GREEN-sekretariatetKasper Kjærsgaard Nielsen

Projektleder


Kristian Østergaard Jensen

Projektmedarbejder


Mette Larsen

Kommunikationsansvarlig