House of Energy var vært, da den indiske ambassadør i Danmark besøgte Nordjylland.

House of EnergyEnergi, Nyheder, Vind

House of Energy var vært, da den indiske ambassadør i Danmark, Mr. Ajit Gupte, var på rundtur i det nordjyske fra den 4.-6. januar. Besøget var arrangeret af House of Energy via samarbejde med State of Green.

Indien er den fjerde største producent af vindenergi og har en målsætning om, at man i 2030 vil producere 40% af landets energiforbrug gennem vedvarende energikilder med særligt fokus på sol og vind. House of Energy er relevante for Indien og ambassadøren, da vi har et stort netværk af danske energivirksomheder og -aktører.

Torsdag d. 4. januar startede ambassadørens besøg i Hobro hos brintfabrikken HyBalance, hvor det demonstreres, hvordan brint kan bidrage til et transformeret energisystem baseret på vedvarende og lokale energikilder. Hos HyBalance blev ambassadøren vist rundt af Rasmus Vejle, Site Manager Air Liquide, Lars Udby, direktør for Hydrogen Valley/CEMTEC og Marie-Louise Amfast, Kommunikationschef.

Efter besøget i Hobro gik turen videre til Aalborg Universitet til en snak om vidensdeling og samarbejdsmuligheder for energisektorerne i Indien og Danmark. Her deltog rektor for Aalborg Universitet Per Michael Johansen, prodekan for TECH-fakultetet Jakob Stoustrup, professorerne Lasse Rosendahl og Søren Knudsen Kær samt Special Adviser Paw Mortensen og Preben Birr-Pedersen, Cluster Manager i House of Energy. Her fik ambassadøren en præsentation af Aalborg Universitet, som er et af verdens førende universiteter inden for ingeniørfagene.

Ambassadøren fik ligeledes en præsentation af House of Energy, hvor Indien kan hente inspiration fra vores måde at skabe samarbejde mellem vidensaktører, virksomheder og offentlige myndigheder. Udviklingen og den stigende vækst i Indien skaber et behov for installation af grøn kapacitet, og ambassadøren viste særligt interesse for de danske offshore-vindmølleparker, da Indien selv er i gang med en større opbygning af vindmølleparker.

Fredag d. 5. januar besøgte ambassadøren Energibyen Frederikshavn, hvor der blev fortalt om samarbejdet mellem Forsyningen, det lokale fjernvarmeselskab og virksomheden MAN Diesel & Turbo, der leverer overskudsvarme fra sit testcenter i Frederikshavn. Overskudsvarmen fra centrets kølevand, udstødningsgas og elektricitet opvarmer 250 private hjem i Frederikshavn. Ambassadøren viste stor interesse for de danske løsninger og så stort potentiale i at overføre nogle af løsningerne til Indien. Efter et besøg på MAN Diesel & Turbo tog borgmester, Birgit Hansen, imod ambassadøren på Knivholt, hvorefter turen gik videre til rensningsanlægget i Skagen, der de seneste år har gennemgået en større energioptimering.

Lørdag d. 6. januar besøgte ambassadøren Thy for første gang og fik større indblik i Danmarks, og ikke mindst Thy-områdets brug af vedvarende energi. Her kunne Thisteds borgmester Ulla Vestergaard, til stor overraskelse for ambassadøren, fortælle, at der i Thy-området er 600 husstandsvindmøller, hvilket er sjældent set i Indien.

På billedet ses ambassadøren, Mr. Ajit Gupte, ambassadørens datter og Thisteds borgmester Ulla Vestergaard på testcentret i Østerild.

Som en del af besøget i Thy besøgte ambassadøren det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild. Sammen med borgmester Ulla Vestergaard deltog Mogens Kruse Andersen, direktør for Teknik & Erhverv i Thisted Kommune og Hans A. Pedersen, Områdeansvarlig for vind i House of Energy. Under besøget på testcentret fortalte Jan Bisgaard, Senior Projekt Manager fra Envision Energy om selskabets 152 meter høje testmølle i Østerild samt om Envisions eget engagement i Indien. Jan Bisgaard kunne fortælle, at Envision på nuværende tidspunkt er i gang med virksomhedens første projekt i Sydindien, som forventes at stå færdigt til sommer. Her spurgte ambassadøren interesseret til mulighederne for vindmøller i Indien, hvor møllerne skal et klima med mindre vind end i Danmark.

Efter rundturen i Østerild var ambassadøren i Hanstholm sammen med Hans A. Pedersen for at se det danske testcenter for bølgekraft, DanWEC.

Besøget af den indiske ambassadør og hans rundtur i det nordjyske var en stor succes og gav virksomhederne mulighed for at præsentere deres energiløsninger for et potentielt stort marked i Indien. Hos House of Energy håber vi, at besøget kan bidrage til øget samarbejde mellem Indien og Danmark, og lige nu arbejdes der blandt andet på at tiltrække den indiske energiminister til Nordic Clean Energy Week, hvor House of Energy og Aalborg Universitet også deltager.