Hvor ligger Schengen?

house-of-energy.dk

Hvor ligger Schengen?

Introduktion

Schengen er et velkendt begreb, der ofte bliver diskuteret i forbindelse med europæisk politik og grænsekontrol. Men hvad betyder det egentlig, når man spørger “hvor ligger Schengen”? I denne artikel vil vi udforske betydningen af Schengen og dets geografiske placering, samt give dig et indblik i historien, praktiske oplysninger og fremtidige perspektiver.

Hvad er Schengen?

Schengen er et område bestående af 26 europæiske lande, der har indgået et samarbejde om fri bevægelighed for personer og afskaffelse af indre grænsekontrol. Dette betyder, at borgere fra Schengen-landene kan rejse frit mellem medlemslandene uden at skulle vise pas eller gennemgå grænsekontrol.

Hvad betyder “hvor ligger Schengen”?

Når man spørger “hvor ligger Schengen”, refererer man til det geografiske område, hvor Schengen-samarbejdet er gældende. Schengen-området strækker sig over store dele af Europa og omfatter både lande i EU og lande uden for EU.

Historie

Oprindelse af Schengen-samarbejdet

Schengen-samarbejdet blev oprindeligt etableret i 1985 mellem fem europæiske lande: Belgien, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene og Tyskland. Formålet med samarbejdet var at skabe et område med fri bevægelighed for personer og varer.

Udvikling af Schengen-området

Siden etableringen af Schengen-samarbejdet er flere lande blevet medlemmer, og området er blevet udvidet. I dag består Schengen-området af 26 medlemslande, herunder både EU-lande og lande uden for EU.

Geografisk placering

Hvilke lande er medlemmer af Schengen?

Som nævnt tidligere består Schengen-området af 26 medlemslande. Disse lande omfatter følgende:

 • Belgien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Finland
 • Sverige
 • Island
 • Norge
 • Liechtenstein
 • Schweiz

Grænseoverskridende områder og Schengen

Schengen-området har også indflydelse på grænseoverskridende områder, hvor der kan være særlige aftaler og regler for bevægelse af personer og varer. Eksempler på sådanne områder er Øresundsregionen mellem Danmark og Sverige samt den dansk-tyske grænse.

Praktiske oplysninger

Rejsekrav inden for Schengen-området

Som borger i et Schengen-land kan du frit rejse mellem medlemslandene uden at skulle vise pas eller gennemgå grænsekontrol. Det er dog vigtigt at bemærke, at der stadig kan være visse krav og regler for identifikation og sikkerhedskontrol, især når du rejser med fly.

Visumkrav for besøgende uden for Schengen

For besøgende uden for Schengen-området kan der være visumkrav for indrejse og ophold i Schengen-landene. Det er vigtigt at undersøge og opfylde disse krav, før man rejser til Schengen-området.

Fordele og ulemper ved Schengen

Fordele ved Schengen-samarbejdet

Schengen-samarbejdet har mange fordele, herunder:

 • Øget fri bevægelighed for personer og varer
 • Forenklet grænsekontrol og mindre bureaukrati
 • Styrket samarbejde mellem medlemslandene
 • Øget økonomisk integration og handel

Udfordringer og ulemper ved Schengen

Schengen-samarbejdet er ikke uden udfordringer og ulemper. Nogle af disse omfatter:

 • Sikkerhedsrisici og bekymringer om illegal migration
 • Udfordringer med at opretholde en fælles grænsekontrol
 • Forskellige holdninger og politikker mellem medlemslandene

Fremtidige perspektiver

Udvikling af Schengen-samarbejdet

Schengen-samarbejdet er under konstant udvikling, og der er løbende debatter og drøftelser om dets fremtidige perspektiver. Nogle af de emner, der bliver diskuteret, inkluderer styrkelse af grænsekontrol, håndtering af migration og udvidelse af samarbejdet til at omfatte flere lande.

Debatter og udfordringer for Schengen

Der er også forskellige debatter og udfordringer, der påvirker Schengen-samarbejdet. Disse omfatter spørgsmål om sikkerhed, terrorisme, migration og national suverænitet. Det er vigtigt at følge med i disse debatter for at forstå de potentielle ændringer og udfordringer, der kan påvirke Schengen-området i fremtiden.

Samlet set er Schengen et vigtigt og komplekst emne inden for europæisk politik og grænsekontrol. Ved at forstå betydningen af Schengen og dets geografiske placering kan man få en bedre forståelse af de politiske, økonomiske og praktiske aspekter af samarbejdet.