House of Energy er projektleder for det 3-årige projekt: INDDHEAT
“Improving renewable energy and energy efficiency in North Denmark District HEATing”.

INDDHEAT omfatter 10 nordjyske fjernvarmeprojekter med en samlet investering på ca. 518.000.000 kr. Formålet er at fortrænge naturgas og dermed bidrage med mere bæredygtig og CO2-venlig fjernvarme. Det forventes, at fjernvarmeprojekterne samlet vil medføre en CO2 reduktion på 40.000 tons årligt. Projektet er støttet den Europæiske Investeringsbank og EU under ELENA-ordningen, der støtter med op til 90% af udgifterne til teknisk rådgivning. Den samlede støtte fra EU er på 20,5 mill kr. over 3 år.

Udbud, rammeaftale om teknisk rådgivning til INDDHEAT- projektet.

House of Energy har på vegne af en række nordjyske fjernvarmeselskaber ansøgt om EU-støtte til teknisk rådgivning i forbindelse med energieffektive og Co2-besparende tiltag. EU har støttet projektet med 21,5 mio. kr. gennem ELENA-ordningen under den Europæiske Investeringsbank. Tilskuddet anvendes primært til rådgivning til det enkelte værk.

I august har House of Energy i samarbejde med Plan&Projekt, og på vegne af fjernvarmeselskaberne, afholdt et EU-udbud på en rammeaftale til INDDHEAT-projektet.

På baggrund af dette EU-udbud og en evalueringsproces er de fem rådgivere, der indgås rammeaftale med valgt. De fem rådgivere er: COWI, NIRAS, SWECO, PlanEnergi og Rambøll.

Rammeaftalen træder i kraft d. 29. oktober 2018, hvorefter tildeling af konkrete opgaver ved fjernvarmeselskaberne vil ske efter gennemførelse af et 4 ugers miniudbud. Flere af projektpartnerne står allerede på spring for at gøre brug af den tekniske rådgivning. Disse inkluderer to renoveringsprojekter af ældre fjernvarmerør i Sæby og Brønderslev.

Udbudsmaterialer til gennemførsel af miniudbud, kan findes her:

På vegne af fjernvarmeselskaberne udbydes nu en rammeaftale omfattende den EU-støttede rådgivning. Tildeling af konkrete opgaver ved fjernvarmeselskaberne vil ske efter gennemførelse af miniudbud.

Frist for modtagelse af tilbud er den 28. september 2018.


HOUSE OF ENERGY SAMLER OG BISTÅR FJERNVARMEPROJEKTERNE

Bag arbejdet med at samle de ti fjernvarmeprojekter og udarbejde ansøgningen står vi, House of Energy, hvor Hanne Skovby agerer projektleder. Fjernvarmeprojekterne er meget forskellige i omfang, og det er derfor forskelligt, hvad de enkelte fjernvarmeværker modtager i støtte:

”Ansøgningen om støtte er på godt 20 millioner kr. samlet til de ti projekter. Til det største fjernvarmeprojekt søger vi godt 8 mio. kr., mens flere ligger omkring 2 mio. kr.”, siger Hanne Skovby.

Midlerne, som fjernvarmeprojekterne har fået tildelt af ELENA, er udelukkende støtte til den tekniske rådgivning. Det enkelte projekt står selv for at skaffe finansiering til anlægsfasen. De ti fjernvarmeprojekter omfatter blandt andet udvidelse af ledningsnet, biomasseværk, varmepumper og solvarme. House of Energy opretter et treårigt projektsekretariat, som vil stå for projektledelse- og administration på vegne af de deltagende fjernvarmeværker i ELENA-projektet, fortæller Hanne Skovby:

”Vi vil bl.a. stå for kommunikation med EU, indkøb af teknisk bistand fra eksterne rådgivere, erfaringsudveksling samt sparring med andre projekter, der har fået støtte igennem ELENA, heriblandt et stort projekt i Region Midtjylland der allerede er godt på vej.”

Projektsekretariatet åbnede 1. juli 2018, og det samlede INDDHEAT løber frem til 30 juni 2021.

I september ansatte vi Line Borup som en del af sekretariatet. Line er uddannet Civilingeniør i Bæredygtig Energiplanlægning, og hendes opgaver vil bestå i projektkoordinering og dialog med projektpartnere og rådgivere samt afrapportering og kommunikation med ELENA-sekretariatet.

I september blev der afholdt et kick off-møde med deltagelse af vores sagsbehandler fra ELENA-sekretariatet for at skyde projektet godt fra land. Her blev de formelle krav omkring afrapportering, støtte-berettigede aktiviteter, i henhold til vores kontrakt, klarlagt.

Andre nyheder og events om fjernvarme


Japansk delegation ser på danske fjernvarmeløsninger

Læs mere om besøget.

Hotmaps gør fremtidens varmeforsyning mere effektiv

Læs mere om Hotmaps-projektet.

20 mio. til teknisk rådgivning fra ELENA er endeligt bevilget

Læs mere.

4DH-konferencen: Technical Tours i Aalborg og Brønderslev

Læs mere om konferencen her

Hvorfor inddheat?

Et af de ti fjernvarmeprojekter er i Frederikshavn Kommune, hvor Skagen Varmeværk har søgt om midler til at etablere et biomasseanlæg. Direktør Jan Diget ser frem til de muligheder, midlerne giver, og han glæder sig til at se hvilke løsningsforslag, der kommer i forbindelse med den kommende rådgivning:

”Det giver os en bredere skare af muligheder og måske bud på nye løsninger. Med de her midler har vi mulighed for, at få flere bud på, hvordan vi kan optimere vores projekt og få grønnere og billigere varme. Desuden giver det også mulighed for, at vi kan få vigtig sparring med andre i branchen, få ny viden, og hører om hvordan de løser deres problemstillinger”, siger Jan Diget.

Ud over fjernvarmeprojektet hos Skagen Varmeværk i Frederikshavn Kommune er fjernvarmeprojekterne fordelt over de nordjyske kommuner Brønderslev, Hjørring, Morsø og Aalborg. Det forventes, at der over den treårige projektperiode vil skabes over 500 arbejdspladser i forbindelse med udførelsen af de ti fjernvarmeprojekter på tværs af regionen.

Kontakt


The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.