House of Energy er projektleder for det 3-årige projekt: INDDHEAT
“Improving renewable energy and energy efficiency in North Denmark District HEATing”.

INDDHEAT omfatter ti nordjyske fjernvarmeprojekter med en samlet investering på ca. 518.000.000 kr. Formålet er at fortrænge naturgas og dermed bidrage med mere bæredygtig og CO2-venlig fjernvarme. Det forventes, at fjernvarmeprojekterne samlet vil medføre en CO2 reduktion på 40.000 tons årligt.

Fjernvarmeprojekterne kan omfatte blandt andet udvidelse og renovering af ledningsnet, fjernkøling, biomasseværk, varmepumper og solvarme. Læs mere om de enkelte projekter i INDDHEAT under fanen: PROJEKTER.

Projektet er støttet den Europæiske Investeringsbank og EU under ELENA-ordningen, der støtter med op til 90% af udgifterne til teknisk rådgivning. Den samlede støtte fra EU er på 20,5 mill kr. over 3 år.

Midlerne, som fjernvarmeprojekterne har fået tildelt af ELENA, er udelukkende støtte til den tekniske rådgivning. Den tekniske rådgivning kan dække alle aktiviteter frem til indgåelse af kontrakt, herunder forundersøgelser, projektering, myndighedsbehandling, udbud og kontrahering. Det enkelte projekt står selv for at skaffe finansiering til anlægsfasen.

Vi har uallokerede midler, så tøv ikke med at kontakte INDDHEAT sekretariatet for at høre om projektet og mulighederne for at blive partner.


Kontakt INDDHEAT sekretariatet


The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.