INDDHEAT

Vi kan nu endelig fortælle, at vores ansøgning til den Europæiske Investeringsbankspulje ELENA er blevet godkendt, så vi nu kan igangsætte ti fjernvarmeprojekter, der beløber sig til en samlet investering på 518 millioner kroner. Det samlede projekt går under navnet Inddheat og formålet hermed er at fortrænge naturgas og dermed bidrage med mere bæredygtig og CO2-venlig fjernvarme. Det forventes, at fjernvarmeprojekterne samlet vil medføre en CO2 reduktion på over 40.000 tons.

HOUSE OF ENERGY SAMLER OG BISTÅR FJERNVARMEPROJEKTERNE

Bag arbejdet med at samle de ti fjernvarmeprojekter og udarbejde ansøgningen står vi, House of Energy, hvor Hanne Skovby agerer projektleder. Fjernvarmeprojekterne er meget forskellige i omfang, og det er derfor forskelligt, hvad de enkelte fjernvarmeværker modtager i støtte:

”Ansøgningen om støtte er på godt 20 millioner kr. samlet til de ti projekter. Til det største fjernvarmeprojekt søger vi godt 8 mio. kr., mens flere ligger omkring 2 mio. kr.”, siger Hanne Skovby.

Midlerne, som fjernvarmeprojekterne har fået tildelt af ELENA, er udelukkende støtte til den tekniske rådgivning. Det enkelte projekt står selv for at skaffe finansiering til anlægsfasen. De ti fjernvarmeprojekter omfatter blandt andet udvidelse af ledningsnet, biomasseværk, varmepumper og solvarme. House of Energy opretter et treårigt projektsekretariat, som vil stå for projektledelse- og administration på vegne af de deltagende fjernvarmeværker i ELENA-projektet, fortæller Hanne Skovby:

”Vi vil bl.a. stå for kommunikation med EU, indkøb af teknisk bistand fra eksterne rådgivere, erfaringsudveksling samt sparring med andre projekter, der har fået støtte igennem ELENA, heriblandt et stort projekt i Region Midtjylland der allerede er godt på vej.”

Projektsekretariatet åbner 1. juli, og det samlede ELENA-projekt er sat til at løbe over tre år.

Andre nyheder og events om fjernvarme


Næste møde i ERFA-gruppen for IT driftstøtte-værktøjer d. 11. oktober.
Læs mere.

20 mio. til teknisk rådgivning fra ELENA er endeligt bevilget.
Læs mere.

Succesfuld opstart af ERFA-gruppen om IT driftstøtteværktøjer. 
Læs mere.

Temamøde om optimering af ledningsnettet d. 19. juni.
Læs mere.

Hvorfor inddheat?

Et af de ti fjernvarmeprojekter er i Frederikshavn Kommune, hvor Skagen Varmeværk har søgt om midler til at etablere et biomasseanlæg. Direktør Jan Diget ser frem til de muligheder, midlerne giver, og han glæder sig til at se hvilke løsningsforslag, der kommer i forbindelse med den kommende rådgivning:

”Det giver os en bredere skare af muligheder og måske bud på nye løsninger. Med de her midler har vi mulighed for, at få flere bud på, hvordan vi kan optimere vores projekt og få grønnere og billigere varme. Desuden giver det også mulighed for, at vi kan få vigtig sparring med andre i branchen, få ny viden, og hører om hvordan de løser deres problemstillinger”, siger Jan Diget.

Ud over fjernvarmeprojektet hos Skagen Varmeværk i Frederikshavn Kommune er fjernvarmeprojekterne fordelt over de nordjyske kommuner Brønderslev, Hjørring, Morsø og Aalborg. Det forventes, at der over den treårige projektperiode vil skabes over 500 arbejdspladser i forbindelse med udførelsen af de ti fjernvarmeprojekter på tværs af regionen.

KontaktHanne Skovby

Projektleder, Inddheat

Områdeansvarlig, Fjernvarme


 Tag fat i Hanne, hvis du vil vide mere om Inddheat.

 
 
 

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.