House of Energy er projektleder for det 3-årige projekt: INDDHEAT
Improving renewable energy and energy efficiency in North Denmark District HEATing.

INDDHEAT omfatter nordjyske fjernvarmeprojekter med en samlet investering på ca. 518.000.000 kr. Formålet er at fortrænge naturgas og dermed bidrage med mere bæredygtig og CO2-venlig fjernvarme. Det forventes, at fjernvarmeprojekterne samlet vil medføre en CO2 reduktion på 40.000 tons årligt.

Fjernvarmeprojekterne kan blandt andet omfatte udvidelse og renovering af ledningsnet, fjernkøling, biomasseværk, varmepumper og solvarme. Læs mere om de enkelte projekter i INDDHEAT under fanen: PROJEKTER.

Projektet er støttet den Europæiske Investeringsbank og EU under ELENA-ordningen, der støtter med op til 90% af udgifterne til teknisk rådgivning. Den samlede støtte fra EU er på 20,5 mill kr. i projektperioden fra 1/7-18 til 30/6-21.

Få op til 90 % i støtte til teknisk rådgivning!

Står I overfor en investering i en varmepumpe, renovering af ledningsnettet eller anden grøn fjernvarme, er der stadig mulighed for at blive en del af INDDHEAT, da vi har uallokerede midler.

Midlerne, som fjernvarmeprojekterne har fået tildelt af ELENA, er udelukkende støtte til den tekniske rådgivning. Den tekniske rådgivning kan dække alle aktiviteter frem til indgåelse af kontrakt, herunder forundersøgelser, projektering, myndighedsbehandling, udbud og kontrahering. Det enkelte projekt står selv for at skaffe finansiering til anlægsfasen.

Tøv ikke med at kontakte Hanne for at høre mere om projektet og mulighederne for at blive partner.

Hent flyer om INDDHEAT

Kontakt INDDHEAT sekretariatetSusanne Bjerring Hald

Projektkoordinator


     
     

    The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.