Masterplan for renovering af ledningsnettet hos Brønderslev Varme A/S


Brønderslev Varme er partner i INDDHEAT. Hos Brønderslev Varme skal NIRAS A/S bestå den tekniske rådgivning og støtte varmeforsyningen i planlægning af renovering af deres eksisterende fjernvarmenet. Det at renoveringsprojektet nu er en del af INDDHEAT giver nye muligheder for at tænke langsigtet og strategisk i fjernvarmeplanlægningen.

Brønderslev får udarbejdet en strategisk masterplan. Masterplanen skal hjælpe med at give det nødvendige overblik over kommende investeringer. I planen skal der bl.a. tages stilling til de nuværende distributionsnet, og hvordan de kan planlægges i forbindelse med en ny bydel, allerede eksisterende flaskehalse, gamle reservestationer og produktionsenheder.