Distributionsnet til køling på Ny Aalborg Universitetshospital (NAU)


Aalborg Fjernkølings projekt er en del af INDDHEAT. Her har COWI A/S vundet opgaven med at yde teknisk rådgivning til projektering og udbud af distributionsnettet, der skal levere fjernkøling til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).

Opgaven COWI udfører er en fagligt spændende opgave, som kræver en dedikeret indsats for detail projektering og tæt faglig dialog med interessenter.

Byggepladsen på NAU udmærker sig ved at være en af de største byggepladser i Nordjylland i de seneste årtier, både målt på forventede arbejdstimer på byggeplads, men også på antallet af entreprenører og leverandør, som skal arbejde sammen.

COWI leverer kompetencer for at supportere med løsning af disse specielle forhold, med særligt fokus på koordinering, samarbejde og sikkerhed i udførsel. Samtidigt viser COWI vejen med projektering i tidsplanlægning og disponeringer, så det sker velplanlagt og organiseret.

Fjernkøling er distribution af koldt vand til kunder med behov for køling. Vandet køles i et centralt anlæg, hvor kølingen er baseret på koldt søvand.  Det kolde vand cirkulerer i et lignende rørsystem, som kendes fra fjernvarmesektoren. Via rørledninger afleverer kundens anlæg varme fra f.eks. ventilationsanlæg eller kølerum til fjernkølevandet, hvorefter det sendes retur til den centrale kølestation og afkøles på ny.

 Illustration – Aalborg Forsyning A/S

 

Tekniske data om projektet:

I forbindelse med etablering af nyt universitetshospital i Aalborg ses en god synergieffekt ved at lave et samarbejde om, at den nødvendige køling til det nye Universitet hospitals bygninger (NAU) leveres som fjernkøling af Aalborg forsyning, hvor den primære kølekilde er en større kunstigt skabt sø beliggende i Aalborg. Alternativet til fjernkøling ville være etablering af flere lokale traditionelle kølesystemer.

Fordelene ved fjernkøling frem for de traditionelle løsninger er bl.a.:

  • Større effektivitet grundet bedre SEER-værdi (Seasonal Energy Efficiency Ratio), hvorved teknologi giver væsentlig elreduktion og derved CO2. Traditionelle løsninger kører med SEER værdier omkring 3, hvor fjernkøleanlægget kan køre med forventede SEER værdier omkring 23.
  • Synergieffekt i kombination med fjernvarme hvor evt. spildvarme aftages om sommeren.
  • Stordriftfordele ved både investering og drift.
  • Væsentligt reduktion af pladsbehov.
  • Eliminering af støj og vibrationer.

Kontaktpersoner hos Aalborg Forsyning

Jørn Ødum Nielsen: jorn.odumnielsen@aalborg.dk

Michael Sandager: michael.sandager@aalborgforsyning.dk