Renoverings- og optimeringsplan for ledningsnettet ved Sæby Varmeværk.


Sæby Varmeværk er partner i INDDHEAT. Rambøll har vundet opgaven med at yde teknisk assistance til værket.

Varmeværket oplever nogle begrænsninger på ledningsnettet i vinterdrift. Endvidere foretages der løbende renoveringer af ledningsnettet, hvor gamle betonkanaler udskiftes med nye prærør, for ca. 5 millioner kr. om året. På nuværende tidspunkt mangler ca. 15 % af nettet at blive renoveret og udskiftet til prærør. I forhold til den fremtidige drift, er det ved renovering vigtigt at tage stilling til korrekt dimensionering af ledningsnettet.

Rambøll skal udarbejde en hydraulisk model for ledningsnettet. Denne skal danne grundlag for en optimeringsplan af det eksisterende net, samt en renoveringsplan for den resterende del af nettet. Der ønskes blandt andet forslag til; mere økonomisk drift, sænkning af fremløbstemperatur og forbedrede pumpeforhold. Ydermere skal Rambøll udarbejde en tidsplan for investeringer og en udbudsskabelon der kan anvendes af værket fremover.

Kontaktperson hos Sæby Varmeværk

Pouli S. Rugholt: psr@saebyvarmevaerk.dk

T: 2938 0710