Ny varmeproduktion til Hvidbjerg


Sdr. Herreds Kraftvarmeværker er partner i INDDHEAT.  Deres projekt vedrører etablering af ny varmeproduktion i Hvidbjerg, da tidligere leverance af varme fra Limfjordens Bioenergi indstilles og alternativet nu er naturgas.

Rambøll har vundet opgaven med at udføre en forundersøgelse og screening for at finde en fremtidig varmeproduktion i Hvidbjerg. INDDHEAT giver mulighed for at der kan regnes på forskellige scenarier blandt andet med en varmepumpe. Hvis bestyrelsen kan godkende den fremsatte løsning og vælger at gå videre med projektet, vil Sdr. Herreds kraftvarmeværker få udført teknisk rådgivning frem til anlægskontrakten underskrives.

Kontaktperson hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker:

Poul Kristensen – poul@shkv.dk