Integrerede Energisystemer

House of Energy

Om integrerede energisystemer


I fremtiden skal forsyningen af el, varme, gas og vand såvel som drivkraften til transportsektoren være samtænkt i intelligente, digitale løsninger.

Den stigende mængde fluktuerende energi fra vedvarende energikilder, i særdeleshed de mange danske vindmøller, sætter el-systemet under pres. El-systemet er nemlig ikke bygget til at lagre energien, når der er overskud af den. Derfor skal fremtidens energisystem samtænkes, således områderne el, varme, gas, transport og sågar vandforsyningen indgår i et fælles, integreret og intelligent system, der udnytter energien bedst muligt.

Særligt overset er gasnettet. I fremtidens integrerede energisystem har gasnettet mulighed for at spille en vigtig rolle, dels fordi grønne gasser som brint og biogas i stigende grad kan erstatte naturgas – dels fordi gasnettet har kapacitet til at lagre store mængder energi, der kan frigives som el eller varme, når der er behov for den. Det samme har fjernvarmesystemet, som derfor også er af afgørende betydning i forhold til lagring af energien og for at udnytte både el og gas som drivkraft for varmepumper.

Brugen af de grønne, fluktuerende energikilder stiller bl.a. krav til en langt mere fleksibel forsyningssektor, end vi har i dag. Derfor skal energisystemet digitaliseres, bl.a. baseret på teknologier og principper som smart cities, kunstig intelligens, machine learning og Internet of Things. Arbejdet med at installere sensorer og digitale målere er allerede i gang, og data fra disse projekter vil udgøre et værdifuldt fundament for det videre arbejde med at gøre forsyningssektoren mere intelligent og fleksibel.

Den proces ledes bl.a. af de danske energiplanlæggere, som er nogle af verdens bedste. Særligt Aalborg Universitet udmærker sig, og House of Energy samarbejder tæt med forskere på området om samarbejdsprojekter med virksomheder og aktører fra forsyningssektoren.

Et springende punkt for fremtidens integrerede energisystem er energieffektivitet. Der er et stort potentiale for at optimere processer og metoder i energisektoren, og i det arbejde er House of Energys medlemmer med i front.

Aktuelt


Hold dig opdateret på de aktuelle nyheder og events om integrerede energisystemer her.

Klumme: Energiministeren bør forfremmes til integrationsminister!
Læs mere.
Klumme: Fremtidens energisystem skal være digitalt.
Læs mere.
Ny undersøgelse viser enormt vækstpotentiale i energisektoren.
Læs mere.
House of Energy samler energien.
Læs mere.

Medlemmer med fokus på integrerede energisystemer


House of Energy består af over 400 medlemmer som hver udgør et bidrag til Danmarks mest energiske klynge. Vores medlemmer giver os mulighed for, som klynge, at arbejde hårdt for at tilbyde fagrelevante medlemsfordele, der udvikler ny viden, giver netværk og skaber vækst.

Som triple helix klynge har House of Energy medlemmer inden for integrerede energisystemer på tre forskellige områder: Det private erhverv, vidensinstitutioner og offentlige institutioner. Inden for integrerede energisystemer og på tværs af fagområder skaber vi samarbejder mellem disse domæner for at udvikle viden og øge vækst hos medlemmerne.

Her kan du vil se hvilke medlemmer, vi har inden for de forskellige fagområder.

Kontakt


Ring og hør, hvordan vi kan hjælpe dig inden for integrerede energisystemer.


Preben Birr-Pedersen

Cluster Manager


Preben er klar til at finde den løsning der passer til netop dit projekt inden for integrerede energiløsninger. Ring og hør om mulighederne.