Et kig tilbage på år 2017

House of EnergyNyheder

Vi ser med tilfredshed tilbage på år 2017, hvor vi afholdt og deltog i flere internationale aktiviteter og blandt andet havde delegationsbesøg fra Japan, Kosovo, Mongoliet, Frankrig, Holland og flere af de nordiske lande. Året har ligeledes budt på et stort skridt fremad inden for projektudvikling, mens vi har afholdt en lang række virksomhedsbesøg og har budt velkommen til mange nye medlemmer.

I 2017 har vi tiltrukket internationale virksomheder samt styrket samarbejdet mellem virksomheder og vidensinstitutioner. Blandt andet blev Udviklingsprogrammet for underleverandører til vindmølleindustrien skudt i gang, og her deltager flere virksomheder allerede. Her er det House of Energys fornemme opgave at koble virksomheder og forskningsmiljøer, så de i fællesskab kan løse udfordringer og udvikle nye innovative løsninger. Det seneste match er et samarbejde mellem studerende fra Aarhus Universitet og virksomheden Brunsgaard A/S, som er underleverandør til Vestas.

2017 blev året, hvor projektet Northern Connections for alvor kom i gang. Projektet er et internationalt samarbejde med 20 partnere i syv lande omkring Nordsøen. Flere energiklynger er med som samarbejdspartnere, og projektet profilerer House of Energy både nationalt og internationalt. Projektet har blandt andet givet medlemmer mulighed for at fremvise sine løsninger, mens House of Energy selv er inviteret til at deltage i et projekt om grøn transport.

Blandt andre nævneværdige ting har vi i 2017 sendt flere EU-ansøgninger og har fået flere mandetimer til at lave et større arbejde i Bruxelles. Blandt de helt store projekter har vi sendt ansøgning til Den Europæiske Investeringsbank ELENA om et stort fjernvarmeprojekt, der kan bidrage til store investeringer i det nordjyske. Det venter vi spændte på at arbejde videre med i år 2018.

På de interne linjer blev det også året, hvor vi sagde på gensyn til Henrik Wadmann, der drog videre til medlemsvirksomheden Novatech. I forlængelse heraf bød vi velkommen til Hans A. Pedersen som vores nye områdeansvarlige for vindenergi samt Michael Stie Laugesen, der er områdeansvarlig for energieffektive løsninger.

Fik du budt velkommen til Michael og Hans? Tryk på billederne herunder og læs om dem.