KLUMME: 70’ER EKSPERIMENTET ER I GANG

House of EnergyUncategorized

Denne klumme er bragt i Energy Supply d. 25. september 2019.

Eksperimentet er i gang – kan vi nå 70 % CO2-reduktion i 2030?

Ingen kan løse det alene. Den 4. september samlede vi energibranchen til Energidag 2019 og samlede input. Sammen med 23 arrangerende organisationer og 250 deltagere tog vi et skridt i den rigtige retning og diskuterede mulige veje til 2030. Optimismen blomster, stregerne tegnes op, men vejen er ikke klar – endnu.

Viljen og ambitionerne er på plads, og svaret fra virksomhederne er: Vi har løsningerne, og fremtiden er lys. Men der skal være investeringsvilje og mod fra beslutningstagerne til at satse på de nye teknologier. Forskerne stemmer i: Vi har mange løsninger, men vi kan ikke bare trykke speederen i bund. Der er ikke et entydigt svar på, hvordan vi opnår den bedste sammensætning. Vi har brug for integration – også til andre sektorer som eksempelvis transport – og flere gange lyder det: vi kommer ikke i mål uden forskning og innovation. Der skal investeres, og forskningsmilliarden skal tilbage til energibranchen.

Regeringen melder nu også klar til at følge op på den ambitiøse udmelding med et udvalg for Grøn Omstilling, der skal sikre, at regeringens politik når de klima- og miljømål, der er sat. Vi er spændte på at følge deres arbejde, og der er ingen tvivl om, at forskere, virksomheder, forsyningsselskaber, klynger og brancheorganisationer står klar. Branchen er fyldt med skarpe aktører, der tilbyder viden og input til, hvordan vi booster den grønne omstilling og opnår et fleksibelt, intelligent og integreret energisystem.

Vi skal finde krydsfelterne

Der findes et sweet spot mellem erhverv, forskning, civilsamfund og offentlige institutioner. I dette krydsfelt sker den radikale innovation, og hvis vi skal nå 70%-målet skal alle involveres. Vi skal ikke kun fokusere på de tunge teknologier, som skabes i krydsfeltet mellem forskning og erhvervsliv – forbrugeren og ikke mindst adfærden skal med i fokus. Det bliver tydeligt gang på gang, at teknologierne ikke kan gøre det alene.

Til Energidag blev der talt om ”journalistenheder” og fodboldbaner. Vi skal forklare tingene, så folk kan forstå det, og vi skal arbejde mere med overbevisning og adfærdsændring. For der er vel ingen tvivl – den billigste og grønneste kWh er den, vi ikke bruger. Vi skal energieffektivisere – og det gælder både for erhverv, civilsamfund og offentlige institutioner. Hvis vi skal nå målet, skal alle overbevises og forstå alvoren.

Så hvad er næste skridt, og hvor mon det nye udvalg for Grøn Omstilling placerer fokus? Debatten peger i mange retninger, og branchen peger blandt andet på fokusområder som afgiftsstruktur, adfærdsændringer, CO2-fortræningskrav, systemtræghedsafvikling, overgangsordning og mere langsigtede rammer, større byer som lokomotiver, digitalisering, vækstteamets anbefalinger, mod til massive investeringer, energilagring, energieffektivisering, uddannelse og transport. Og til sidst stilles også spørgsmålet: Skal vejen mod 70 % være et nyt erhvervseventyr?