Klumme: Det haster!

House of EnergyNyheder

Klumme af Preben Birr-Pedersen, bragt i Energy Supply d. 8. august 2019.

Hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er der godt gang i diskussionen om de danske styrkepositioner. Der er enighed om, at energi er en af de ti styrkepositioner, og lige nu lyder oplægget på en samlet styrkeposition under overskriften Energiteknologi med fokus på vind, turbiner, fjernvarme og offshore.

Alternativt havde sekretariatet op til bestyrelsens møde den 26. juni foreslået, at der kunne være to styrkepositioner – én med fokus på energiproduktion og infrastruktur og én med fokus på energieffektivitet og lagring.

Vi bifalder en fastholdelse af én samlet styrkeposition, der også vil udmønte sig i én konsolideret energiklynge. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse opfordrer os til at samarbejde på tværs, og der er netop brug for, at energibranchen får én samlet indgang til netværk og samarbejde og en holistisk tilgang til fremtidens energiløsninger. Men det er også afgørende vigtigt, at energieffektivitet og lagring kommer med i fokus.

Udfordringen med at nå 70 procent reduktion i 2030 kræver, at vi sammentænker løsningerne og sikrer balance mellem produktion og forbrug. Derfor er det netop vigtigt, at energiområdet samles om én styrkeposition, hvor vi samler frem for at adskille.

I Danmark har vi for alvor noget at byde ind med. Vi skal i gang med at plukke teknologierne fra øverste hylde og sætte dem sammen på nye måder. Det skal vises nu.

Politisk er der brug for mod og hurtig handling. Der skal investeres massivt i nye teknologier, og der skal postes store beløb i den grønne omstilling. Et oplagt sted at starte er at gribe anbefalingerne fra det grønne vækstteam, som blev givet til den tidligere regering, og hvor der blev anbefalet bedre muligheder for test og demonstration, så virksomhederne kan teste implementeringen af nye grønne løsninger i stor skala.