House of Energy er klyngen der samler el, gas og varme

House of EnergyEnergi, Nyheder

Af Cluster Manager Preben Birr-Pedersen

Danmarks energisystemer skal være sammenhængende. Det er forudsætningen for, at vi kan gøre os uafhængige af fossile brændsler. Uden integration af el, gas og varme kan vi ikke sikre, at vores energiforsyning kommer til at basere sig på 100% vedvarende energi og fortsat vil være tilstrækkelig og stabil.

I Danmark har vi i dag tæt ved 50% vedvarende energi i vores elnet. I fjernevarmeforsyningen er andelen også 50%, mens den er 10% inden for gasforsyningen. Det har ikke været nemt at nå dertil. Og det bliver ikke nemmere at komme resten af vejen til de 100%. Ikke mindst kommer de store datacentre – Apple, Facebook og Google – som er ved at etablere sig i Danmark pga vores stabile elforsyning og store andel af vedvarende energi, til at øge presset på forsyningen af bæredygtig energi. Kun ved at skabe meget energieffektive løsninger, udbygge vedvarende energikilder og ikke mindst integrere energisystemerne vil vi kunne levere den øgede efterspørsel på bæredygtig energi, som disse datacentre genererer.

Men vi har gode forudsætninger for at gøre dette i Danmark, fordi vi allerede er langt, og fordi vi er gode til at arbejde sammen, og det er en forudsætning for at skabe integration af energiteknologierne.

I House of Energy samler vi de virksomheder og vidensinstitutioner, som bliver afgørende på rejsen hen imod uafhængighed af fossile brændstoffer. Vi har hen over de seneste år konsolideret os og er blevet en stærk, national energiklynge, som omfatter væsentlige aktører inden for el, gas og varme – fra produktion over distribution til lagring og forbrug. Samtidig har vi knyttet stærke bånd til vidensinstitutioner og forskningskapaciteter, brancheorganisationer og myndigheder, og vi har skabt internationale alliancer. Derved er vejen banet for vores medlemmer med hensyn til at skabe innovative energiløsninger på tværs af teknologier til implementering i Danmark såvel som til eksport.

I 2018 sætter vi yderligere blus på udviklingen af House of Energy. Det gør vi blandt andet ved at intensivere samarbejdet med andre erhvervsfremmeaktører og udvide rækken af tilbud til vores medlemmer, som kan fremme jeres forretning og samarbejde indbyrdes.

Vi glæder os til samarbejdet med jer i 2018.

 

 

Foto af Peter Halskov