Klynger skaber vækst i virksomheder

House of EnergyEnergi, Nyheder

Nordjyske klynger har stor betydning for virksomheders effektivisering, innovation og produktudvikling. Næsten hver fjerde virksomhed har udviklet nye produkter efter deltagelse i klyngeaktiviteter og lige så mange forventer at det vil ske. Det er en af konklusionerne i Vækstforum Nordjyllands rapport Regional Vækstredegørelse 2017.

De nordjyske klynger klarer sig godt nationalt. Faktisk er vi landets bedste til at skabe vækst i virksomhederne. Andelen af virksomheder der har opnået vækst i omsætningen som et resultat af, at deltage i en klynge er for Nordjylland samlet 41%.

Virksomhederne mener desuden, at klynger er vigtige for deres fagområde. Grunden hertil er bl.a. at klynger skaber synlighed, højner videns- og teknologiniveauet og tiltrækker kapital samt kvalificeret arbejdskraft.

Den grønne omstilling skaber job
Nordjyske virksomheder har inden for de sidste år opbygget en styrkeposition inden for udvikling af nye teknologier og services. Styrken betyder at væksten både i omsætning og produktion i de grønne nordjyske virksomheder ligger over landsgennemsnittet. Der er 7.600 job i regionens grønne virksomheder som årligt omsætter for 21,3 mia. kr. Heraf er 6,5 mia. fra salg til udlandet, som efterspørger energieffektive løsninger.

Vil du vide mere finder du rapporten her.