Ledige stillinger: 2-3 Projektledere til energiklyngen House of Energy

House of EnergyNyheder

Brænder du for energi, og er du god til at få forskellige interessenter til at spille sammen? Så er det måske dig, vi søger til House of Energy – Energy Cluster Denmark.

Vores vision er, at danske virksomheder skal være internationalt førende i udviklingen af et intelligent, integreret og effektivt energisystem. Vi skal med andre ord være verdensmester i at balancere en stigende og fluktuerende energiproduktion fra vind og sol med forbrugssiden.

House of Energy er en guldcertificeret klynge, der forbinder erhvervslivet med videninstitutioner, forsyningsvirksomheder, kommuner og øvrige aktører med interesse i energi. Guldcertificeringen er EU’s fornemme pris “Cluster Management Excellence Label GOLD – Proven for Cluster Excellence”. Certificeringen gives til klyngeorganisationer, som demonstrerer god klyngeledelse og engagerer sig i at forbedre organisationens strukturer og rutiner, der bidrager til endnu bedre præstationer som klynge. Her bliver DU et vigtigt bidrag.

Vi har ca. 400 virksomheder i klyngen, der kommer til House of Energys arrangementer for at holde sig ajour med nyeste viden på området og for at være en del af et kvalificeret netværk om smarte grønne intelligente løsninger. Læs mere om House of Energy på www.house-of-energy.dk.

I House of Energy har vi forøget vores projektportefølje betragteligt gennem den seneste tid, og derfor søger vi 2-3 erfarne projektledere eller profiler med potentiale som projektleder. Vi har blandt andet brug for flere hænder til følgende nye projekter:

GREEN – der har til formål at forbedre energieffektiviteten i små og mellemstore virksomheder. Via energiscreeninger hos 250 virksomheder identificeres potentialet for at arbejde videre med energieffektiviseringstiltag hos 85 udvalgte virksomheder, som i samarbejde med en ekstern rådgiver får mulighed for at arbejde videre med udviklingen af en grøn forretningsmodel med 50% tilskud

INDDHEAT – hvor vi på vegne af en række fjernvarmeværker har fået 20 mill kr. fra EU gennem ELENA-ordningen under den Europæiske Investeringsbank. Tilskuddet skal bruges til teknisk rådgivning til de enkelte værker forud for valg af ny teknologi som varmepumper, biomasseanlæg samt renovering af ledninger og udvidelse af eksisterende fjernvarmenet.

DeCarb – Danmark er et foregangsland når det gælder den grønne omstilling, herunder udfasningen af kul i forsyningssektoren. I Interreg Europe projektet ”DeCarb” skal House of Energy være med til at støtte virksomheder og offentlige myndigheder i 9 europæiske lande i at samarbejde og udveksle erfaringer med henblik på at: 1) Identificere nye vækst og forretningsmuligheder som et led i den øgede dekarbonisering af samfundet, 2) Opnå bedre anvendelse af EU’s midler og finansieringsværktøjer, 3) Fremme den offentlige dialog omkring styrker, svagheder, muligheder og trusler ifbm. dekarbonisering.

European SmartCityTech Go Global (ESCT Go Global) – Via projektet ESCT Go Global skal House of Energy udvikle og implementere et internationaliseringsprogram for medlemmer af 7 europæiske klynger med henblik på at styrke europæisk smartcity samarbejde med landene Singapore (2018), USA (2019) og Indien (2020). House of Energys rolle er at facilitere samarbejdet med relevante interessenter i USA med henblik på at planlægge, koordinere og gennemføre et europæisk smart city virksomhedsdelegationsbesøg i New York i forbindelse med Smart Cities New York Konferencen i maj 2019.

Jobbet

Afhængig af dine kvalifikationer vil dine opgaver blandt andet omfatte:

  • Projektstyring og dialog med projektpartnere og andre interessenter.
  • Projektadministration, koordination og afrapportering til bevillingsgivere på et eller flere projekter.
  • Gennemførelse af energiscreeninger, rekruttering af virksomheder til forretningsmodelfasen samt vejlede om implementeringsmuligheder af de energieffektive tiltag (GREEN).
  • Sikre at den planlagte tekniske rådgivning gennemføres, herunder kvalitetssikring af opgavebeskrivelser for de enkelte delprojekter, samt sikre at den gennemførte tekniske rådgivning fører til de forventede CO2 besparelsestiltag og de planlagte investeringer hos fjernvarmeværkerne (INDDHEAT).
  • Netværkssekretariatsfunktioner herunder bidrage til at sikre udvikling inden for de fælles indsatsområder for House of Energy.

Din profil

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at du har dokumenteret indsigt og erfaring inden for energi samt erfaring i at samarbejde med virksomheder og et aktivt erhvervsnetværk.

Erfaring med at arbejde netværksorienteret og stærke relationelle kompetencer er ligeledes krav. Derudover er det vigtigt, at du trives med den administrative del af jobbet og har erfaring med projektledelse og afrapportering af EU projekter.

Du skal være selvkørende, have gode formidlingsegenskaber og evnen til at facilitere samarbejde samt trives med at skabe resultater og udvikle de områder, du arbejder med. Du er ligeledes en god samarbejdspartner for dine kolleger og House of Energys mange interessenter.

Du tilbydes
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job, hvor der er gode muligheder for at præge indholdet samt skabe synlige og flotte resultater. Samtidig får du stor indflydelse på, hvordan du løser dine opgaver samt en meget stor kontaktflade inden for energi.

Alle stillinger er tidsbegrænset frem til 31.12.2019 under forudsætning af godkendelse fra de bevilligende parter. Der er gode muligheder for forlængelse. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes ud fra din faglige baggrund og kvalifikationer.

Ansøgningsfrist 7. august. Vi tager løbende ansøgere ind til samtale og forventer ansættelse snarest muligt.

Rekruttering foretages af BusinessAalborg.

Flere informationer
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Cluster Manager Preben Birr-Pedersen (pb@house-of-energy.dk eller +45 20808263).

Søg stillingen her

Hent stillingsopslaget i printvenlig version.