Logimatic – kundespecifikke automationsløsninger til styring af fjernvarmesystemer

House of EnergyFjernvarme, Nyheder

House of Energy-medlemmet Logimatic er en dansk ingeniør- og softwarevirksomhed, der specialiserer sig i kundespecifikke automationsløsninger og rådgivning inden for blandt andet energiområdet, herunder fjernvarme.

Logimatic udvikler og leverer kundespecifikke automationsløsninger (SRO) til fjernvarmesystemer. Det er både forsyningsnet og produktionsanlæg som Logimatic leverer løsninger til. Deres automationssystemer består af en række standardkomponenter, men de tilpasser løsningen 100% til de specifikke kunder de har, idet ingen fjernvarmeanlæg er ens. Ligeledes udvikler og leverer de også softwareløsninger til deres kunder. Vedligeholdelsessystemet, SERTICA, som benyttes til at få struktur over kundernes vedligehold, LOGIA et kundetilpasset lageroptimeringssystem, samt Fotodok der kan benyttes fx i forbindelse med runderinger.

”Det smarte ved, at vi har begge dele inhouse (automation og software) er at fx SERTICA kan integrere sig med det automationssystem, som vi udvikler til kunden, ”  fortæller Hans Jacob Møller som er Head of Projects, Energy Solutions ved Logimatic og fortsætter, ”På den måde får du et mere intelligent vedligeholdelsessystem, der kan fortælle kunden, hvornår nogle af komponenterne trænger til at blive serviceret. ”

Levering af kundespecifikke automationsløsninger
Ved et Nordsjællandsk forsyningsselskab, er de i forbindelse med kommunesammenlægningerne gået fra at have hver sit fjernvarmeforsyningsselskab til at have ét samlet, og her har Logimatic i samarbejde med kunden været med til at udvikle en løsning, der har givet dem et mere strømlinet system. Det betyder, at de automationsløsninger de før har haft på flere forskellige fjernvarmeanlæg nu er samlet i én SCADA platform.

”Ved at udvikle en samlet platform for alle værkerne, kan man nu sidde på det ene værk og styre alle de andre, hvilket betyder, at man har bedre overblik over systemet som helhed. ”, fortæller Hans Jacob Møller. 

Ligeledes har Logimatic udviklet en automationsløsning for Aalborg CSP til solenergianlægget Sundrop Farms i Australien. En del af leverancen har været et dataopsamlingssystem, der giver mulighed for at man fra kundens side løbende kan følge med i produktionen på anlægget, samt at benytte de historiske data til forskellige rapporterings og analyseformål. Visionen med dataopsamlingssystemet er, at man ved at have fingeren på pulsen af produktionen nøjagtig kan se, hvad produktionsomkostningerne er i øjeblikket. Du kan læse mere om produktionsanlægget her.

Netværk giver adgang til flere markedssegmenter
Logimatic vil gerne arbejde med samarbejdspartnere inden for forsyning og energianlæg, der ser værdi i et effektivt kontrolsystem, også på tværs af produktion og forsyning. Dataopsamling er et fokusområde, og at koble produktionsdata med økonomi for at skabe overblik. Udfordringen i at koble tingene sammen er dog at man i større forsyninger historisk har haft en opdeling imellem produktion og distribution, med hver sin måde at gøre tingene på.

” Udfordringen er at få et overblik over, hvad kunderne gerne vil have og det er noget af det vi er blevet endnu bedre til efter vi er blevet medlem af House of Energy, ” fortæller Hans Jacob Møller og fortsætter ”Vi kan herigennem hurtigt se, hvor markedet bevæger sig hen og derved tilpasse vores systemer herefter. ”

Ved at have et netværk som House of Energy, hvor Logimatic har adgang til information omkring det her markedssegment med nye interessante tiltag, så har de herved også fået adgang til nye teknologier inden for området, og kan derved hurtigt tilpasse deres løsninger herefter.

Logimatic er netop via House of Energy blevet partner i et konsortium der vil søge udviklingsstøtte igennem Horizon2020. Formålet er at bruge overskudsvarme fra forskellige kilder, opkonvertere det ved hjælp af varmepumper og føde det ind i eksisterende fjernvarmenet, samt at lave en form for central styring. Dermed vil man ud fra statistisk data og informationer fra omverdenen kunne optimere på produktionen, blandt andet ved at kende et estimeret behov og kun producere efter dette, samt at kende el spotprisen frem i tiden, så man kan producere til lager, når elprisen er lav.

Kort fortalt om virksomheden, Logimatic
Logimatic er grundlagt i 1987 af fire ledende medarbejdere fra Aalborg Værfts automationsafdeling. Logimatic udspringer fra den maritime industri og har siden udviklet sig til ligeledes at have kompetencer inden for andre områder, herunder energisektoren. Logimatic har hovedkontor i Aalborg, en afdeling i Værløse og et kontor i Singapore, og har nu 82 ansatte.