Tidligere Energi- og Klimaminister Lykke Friis tiltræder som bestyrelsesformand i Danmarks grønne energiklynge House of Energy

House of EnergyUncategorized

Lykke Friis tiltræder som formand for energiklyngen House of Energy – Danmarks grønne energiklynge.

House of Energy er en fusion af flere klynger, som har samlet aktører fra hele energibranchen, der indgår i et effektivt, intelligent og integreret energisystem. De klynger, der indgår i det nationale erhvervsfremmesystem, skal i løbet af næste år konsolideres til én national klynge pr. dansk styrkeposition, og hos House of Energy er man overbevist om, at energi bliver en af de 10 styrkepositioner. House of Energy er klar til at indgå i en ny, stærk klyngeorganisation, hvor alle er med:

”House of Energy søger fortsat stærk konsolidering til én stærk, national energiklynge, og nu styrker vi bestyrelsen med Lykke Friis som formand. Vi forventer, at Lykke med sit engagement og sine mange forbindelser på området vil bidrage til en samlende og inkluderende proces til gavn for en ny samlet energiklynge” fortæller Preben Birr-Pedersen, CEO & Cluster Manager i House of Energy.

”Jeg ser meget frem til dialogen med energiindustrien og de danske universiteter og håber at kunne bidrage til en vigtig proces, hvor vi i endnu højere grad får samlet kræfterne inden for sektoren. Energi og klima kommer blot til at fylde endnu mere på verdensplan, og er her det vigtigt, at vi ruster os yderligere”, siger Lykke Friis.

Fakta om Lykke Friis:

  • Lykke Friis er tidligere Klima- og Energiminister og prorektor på Københavns Universitet og arbejder i dag som udenrigskorrespondent i Berlin for Berlingske. Hun er tillige formand for en række tænketanke og medlem af blandt andet Rockwoolfondens bestyrelse. Hun var tidligere været i bestyrelsen for Velux og Vestas.

Fakta om House of Energy

  • House of Energy er Danmarks grønne energiklynge, som samler energibranchens aktører – virksomheder, vidensinstitutioner, myndigheder, forsyningsselskaber og investorer.
  • House of Energy arbejder for at samle energisektoren i et effektivt, intelligent og integreret energisystem på tværs af teknologier, systemer og aktører og på tværs af energiproduktion, distribution, lagring og levering til slutbrugerne.
  • House of Energy har omkring 400 medlemmer fordelt i hele Danmark.
  • House of Energy har kontorer i Aalborg, Hobro, Kolding, Esbjerg, København og Shanghai.

For yderligere udtalelse: Preben Birr-Pedersen, CEO & Cluster Manager, House of Energy. Tlf. 2080 8263