Machen bøjning: En omfattende guide til bøjning af det tyske verb “machen”

house-of-energy.dk

Machen bøjning: En omfattende guide til bøjning af det tyske verb “machen”

Oversigt over indhold

Introduktion til bøjning af “machen”

Hvad er “machen”?

“Machen” er et tysk verbum, der betyder “at gøre” eller “at lave”. Det er et af de mest almindelige verber i det tyske sprog og bruges i mange forskellige sammenhænge. For at kunne bruge “machen” korrekt er det vigtigt at lære dets bøjningsformer.

Hvorfor er det vigtigt at lære bøjningen af “machen”?

At lære bøjningen af “machen” er afgørende for at kunne danne korrekte sætninger på tysk. Ved at kende de forskellige bøjningsformer kan man udtrykke handlinger i nutid, datid og fremtid samt refleksive og passive former. Det er også vigtigt at lære bøjningen af “machen” for at kunne forstå tyske tekster og kommunikere effektivt på tysk.

Grundlæggende bøjningsformer af “machen”

Præsens bøjning af “machen”

I præsens bøjes “machen” som følger:

 • Ich mache
 • Du machst
 • Er/Sie/Es macht
 • Wir machen
 • Ihr macht
 • Sie machen

Præteritum bøjning af “machen”

I præteritum bøjes “machen” som følger:

 • Ich machte
 • Du machtest
 • Er/Sie/Es machte
 • Wir machten
 • Ihr machtet
 • Sie machten

Perfektum bøjning af “machen”

I perfektum bøjes “machen” med hjælpeverbet “haben” som følger:

 • Ich habe gemacht
 • Du hast gemacht
 • Er/Sie/Es hat gemacht
 • Wir haben gemacht
 • Ihr habt gemacht
 • Sie haben gemacht

Imperfektum bøjning af “machen”

I imperfektum bøjes “machen” med hjælpeverbet “sein” som følger:

 • Ich war gemacht
 • Du warst gemacht
 • Er/Sie/Es war gemacht
 • Wir waren gemacht
 • Ihr wart gemacht
 • Sie waren gemacht

Fremtid bøjning af “machen”

I fremtid bøjes “machen” med hjælpeverbet “werden” som følger:

 • Ich werde machen
 • Du wirst machen
 • Er/Sie/Es wird machen
 • Wir werden machen
 • Ihr werdet machen
 • Sie werden machen

Uregelmæssige bøjningsformer af “machen”

Uregelmæssig præsens bøjning af “machen”

“Machen” er et regelmæssigt verbum, så dets præsens bøjning er ikke uregelmæssig.

Uregelmæssig præteritum bøjning af “machen”

“Machen” er et regelmæssigt verbum, så dets præteritum bøjning er ikke uregelmæssig.

Uregelmæssig perfektum bøjning af “machen”

“Machen” er et regelmæssigt verbum, så dets perfektum bøjning er ikke uregelmæssig.

Uregelmæssig imperfektum bøjning af “machen”

“Machen” er et regelmæssigt verbum, så dets imperfektum bøjning er ikke uregelmæssig.

Uregelmæssig fremtid bøjning af “machen”

“Machen” er et regelmæssigt verbum, så dets fremtid bøjning er ikke uregelmæssig.

Refleksive former af “machen”

Refleksiv præsens bøjning af “machen”

I refleksiv præsens bøjes “machen” som følger:

 • Ich mache mich
 • Du machst dich
 • Er/Sie/Es macht sich
 • Wir machen uns
 • Ihr macht euch
 • Sie machen sich

Refleksiv præteritum bøjning af “machen”

I refleksiv præteritum bøjes “machen” som følger:

 • Ich machte mich
 • Du machtest dich
 • Er/Sie/Es machte sich
 • Wir machten uns
 • Ihr machtet euch
 • Sie machten sich

Refleksiv perfektum bøjning af “machen”

I refleksiv perfektum bøjes “machen” med hjælpeverbet “haben” som følger:

 • Ich habe mich gemacht
 • Du hast dich gemacht
 • Er/Sie/Es hat sich gemacht
 • Wir haben uns gemacht
 • Ihr habt euch gemacht
 • Sie haben sich gemacht

Refleksiv imperfektum bøjning af “machen”

I refleksiv imperfektum bøjes “machen” med hjælpeverbet “sein” som følger:

 • Ich war mich gemacht
 • Du warst dich gemacht
 • Er/Sie/Es war sich gemacht
 • Wir waren uns gemacht
 • Ihr wart euch gemacht
 • Sie waren sich gemacht

Refleksiv fremtid bøjning af “machen”

I refleksiv fremtid bøjes “machen” med hjælpeverbet “werden” som følger:

 • Ich werde mich machen
 • Du wirst dich machen
 • Er/Sie/Es wird sich machen
 • Wir werden uns machen
 • Ihr werdet euch machen
 • Sie werden sich machen

Passive former af “machen”

Passiv præsens bøjning af “machen”

I passiv præsens bøjes “machen” som følger:

 • Ich werde gemacht
 • Du wirst gemacht
 • Er/Sie/Es wird gemacht
 • Wir werden gemacht
 • Ihr werdet gemacht
 • Sie werden gemacht

Passiv præteritum bøjning af “machen”

I passiv præteritum bøjes “machen” som følger:

 • Ich wurde gemacht
 • Du wurdest gemacht
 • Er/Sie/Es wurde gemacht
 • Wir wurden gemacht
 • Ihr wurdet gemacht
 • Sie wurden gemacht

Passiv perfektum bøjning af “machen”

I passiv perfektum bøjes “machen” med hjælpeverbet “sein” som følger:

 • Ich bin gemacht worden
 • Du bist gemacht worden
 • Er/Sie/Es ist gemacht worden
 • Wir sind gemacht worden
 • Ihr seid gemacht worden
 • Sie sind gemacht worden

Passiv imperfektum bøjning af “machen”

I passiv imperfektum bøjes “machen” med hjælpeverbet “sein” som følger:

 • Ich war gemacht worden
 • Du warst gemacht worden
 • Er/Sie/Es war gemacht worden
 • Wir waren gemacht worden
 • Ihr wart gemacht worden
 • Sie waren gemacht worden

Passiv fremtid bøjning af “machen”

I passiv fremtid bøjes “machen” med hjælpeverbet “werden” som følger:

 • Ich werde gemacht werden
 • Du wirst gemacht werden
 • Er/Sie/Es wird gemacht werden
 • Wir werden gemacht werden
 • Ihr werdet gemacht werden
 • Sie werden gemacht werden

Eksempler på sætninger med “machen”

Sætninger i præsens med “machen”

1. Ich mache meine Hausaufgaben. (I laver mine lektier.)

2. Du machst einen Kuchen. (Du laver en kage.)

3. Er/Sie/Es macht Sport. (Han/hun/den laver sport.)

4. Wir machen einen Ausflug. (Vi laver en udflugt.)

5. Ihr macht eine Pause. (I tager en pause.)

6. Sie machen sauber. (De gør rent.)

Sætninger i præteritum med “machen”

1. Ich machte meine Hausaufgaben gestern. (Jeg lavede mine lektier i går.)

2. Du machtest einen Kuchen letzte Woche. (Du lavede en kage sidste uge.)

3. Er/Sie/Es machte Sport gestern. (Han/hun/den lavede sport i går.)

4. Wir machten einen Ausflug letzten Monat. (Vi lavede en udflugt sidste måned.)

5. Ihr machtet eine Pause gestern. (I tog en pause i går.)

6. Sie machten sauber letzte Woche. (De gjorde rent sidste uge.)

Sætninger i perfektum med “machen”

1. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. (Jeg har lavet mine lektier.)

2. Du hast einen Kuchen gemacht. (Du har lavet en kage.)

3. Er/Sie/Es hat Sport gemacht. (Han/hun/den har lavet sport.)

4. Wir haben einen Ausflug gemacht. (Vi har lavet en udflugt.)

5. Ihr habt eine Pause gemacht. (I har taget en pause.)

6. Sie haben sauber gemacht. (De har gjort rent.)

Sætninger i imperfektum med “machen”

1. Ich war gemacht. (Jeg blev lavet.)

2. Du warst gemacht. (Du blev lavet.)

3. Er/Sie/Es war gemacht. (Han/hun/den blev lavet.)

4. Wir waren gemacht. (Vi blev lavet.)

5. Ihr wart gemacht. (I blev lavet.)

6. Sie waren gemacht. (De blev lavet.)

Sætninger i fremtid med “machen”

1. Ich werde meine Hausaufgaben machen. (Jeg vil lave mine lektier.)

2. Du wirst einen Kuchen machen. (Du vil lave en kage.)

3. Er/Sie/Es wird Sport machen. (Han/hun/den vil lave sport.)

4. Wir werden einen Ausflug machen. (Vi vil lave en udflugt.)

5. Ihr werdet eine Pause machen. (I vil tage en pause.)

6. Sie werden sauber machen. (De vil gøre rent.)

Opsummering

Vigtigheden af at lære bøjningen af “machen”

Det er vigtigt at lære bøjningen af “machen” for at kunne danne korrekte sætninger på tysk og for at kunne forstå tyske tekster. Ved at kende de forskellige bøjningsformer kan man udtrykke handlinger i forskellige tider og i forskellige former som refleksive og passive.

Praktisk anvendelse af “machen” i forskellige kontekster

“Machen” kan bruges i mange forskellige kontekster, f.eks. til at beskrive handlinger, lave mad, udføre aktiviteter og meget mere. Det er et alsidigt verbum, der er afgørende for at kunne kommunikere effektivt på tysk.

Øvelser til at forbedre bøjningen af “machen”

For at forbedre bøjningen af “machen” kan man øve sig i at danne sætninger i forskellige tider og former. Man kan også læse tyske tekster og lytte til tyske dialoger for at blive mere fortrolig med brugen af “machen” i praksis.

Konklusion

I denne omfattende guide har vi gennemgået bøjningen af det tyske verbum “machen”. Vi har set på de grundlæggende bøjningsformer, de uregelmæssige former, de refleksive former, de passive former samt eksempler på sætninger med “machen”. Ved at lære bøjningen af “machen” kan man blive i stand til at bruge dette vigtige verbum korrekt og effektivt i forskellige kontekster på tysk.