Medlemsnyt

House of EnergyNyheder

Fra forskningsbaseret viden til vækst i små og mellemstore virksomheder
En af House of Energys kerneaktiviteter er at matche viden med virksomheder og bringe de rette partnere sammen i udviklings-, innovations- og demonstrationsprojekter. Fra 2019 indgår House of Energy som partner i Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) og Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster (EIC).

House of Energy har de sidste par år deltaget i Vindmølleindustriens projekt ”Udviklingsprogram for Underleverandører i Vindmølleindustrien” som bl.a. har haft til formål at etablere et nationalt innovationsnetværk for vindenergi med operativ(e) base(r) tæt på virksomhederne i Vestdanmark. Som et led i arbejdet med at forenkle erhvervsfremme- og innovationsfremmesystemet er Vindmølleindustrien og House of Energy i stedet gået sammen med Offshoreenergy.dk om at udvide scopet for deres innovationsnetværk til at inkludere innovation inden for onshore vindenergiproduktion i det nye Innovationsnetværk Energy Innovation Cluster (EIC).

Energy Innovation Cluster samler og koordinerer alle innovationsaktiviteter vedrørende fokusområdet vindenergiproduktion. House of Energy vil bl.a. bistå med overdragelse af viden og aktiviteter indenfor onshore vind. Bl.a. er Vindmølleindustrien og House of Energy i gang med at overdrage projektet ”Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien” til EIC.

Energy Innovation Cluster og House of Energy samarbejder også omkring vindenergiens integration i elnettet og vil konkret samarbejde omkring events og aktiviteter, der understøtter industri-efterspurgte aktiviteter med dette fokus.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte offentliggjorde i september de 17 Innovationsnetværk, som støttes i perioden 2019-2020. Flere af de nye netværk er relevante for House of Energys medlemmer, og du kan finde et overblik her.

Innovationsnetværkene er landsdækkende projekter, som gennem eksempelvis videnspredning og kompetenceudvikling, matchmaking, samarbejdsprojekter og internationale aktiviteter understøtter en tæt og direkte kontakt mellem virksomheder og vidensinstitutioner som eksempelvis universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

House of Energys medlemmer har fuld adgang til Inno-SE, men for at få adgang til Innovationsnetværket EIC skal din organisation være medlem af klyngen EIC. Kontingentsatser og betingelser kan findes her.

Hos House of Energy ser vi frem til et tæt samarbejde i både Inno-SE og EIC-innovationsnetværkene, som præsenterer sig selv i det følgende, ligesom du kan lære mere om Vindmølleindustrien.


 

 

 

 

 


Velkommen til Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE)

Det nationale Innovationsnetværk Smart Energy (Inno-SE) har eksisteret siden sommeren 2014 med det primære formål at sikre innovation gennem samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder indenfor fokusområderne:
• Det integrerede energisystem
• Energilagring
• Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd
• Effektelektronik og
• Varmepumpe- og køleteknologi.
I Inno-SE finder viden fra universiteter og Godkendte Tekniske Serviceinstitutter (GTS) vej ud i virksomhederne, hvor de kan være med til at skabe nye, innovative produkter og ved at virksomhedernes ønsker – og behov for ny viden finder vej til forskerne.

Konkret har arbejdet mundet ud i 125 arrangementer og 17 såkaldte bobleprojekter over de sidste 4 år.

Nogle af disse aktiviteter har været i samarbejde med House of Energy (HoE). Det samarbejde har vi intensiveret, så HoE nu er videnformidlingspartner og tager del i udviklingsarbejdet af netværket sammen med CLEAN, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, Danmarks Tekniske Universitet, FORCE Technology, Green Tech Center, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut.

Netværket består lige nu af 315 medlemmer, hvoraf 2/3 er virksomheder. Det er gratis for House of Energys medlemmer at blive medlemmer af Inno-SE.

Jeg har været leder af netværket siden januar 2016. Jeg har en baggrund som lærer og civilingeniør i Energiteknologi. I det daglige er det både det energitekniske og det formidlingsmæssige, der er fokus på i arbejdet med at skabe rum, hvor nye innovative idéer kan opstå i samspillet mellem virksomheder, videninstitutioner – gerne hjulpet på vej af kommuner, forsyningsselskaber og andre, der efterspørger nye løsninger.

Med House of Energy som partner i netværket er der ikke langt for din virksomhed til at opnå den hjælp som netværket kan tilbyde. Tag enten fat i HoE eller direkte i mig hvis du har spørgsmål. Vi glæder os meget til at udvikle netværket sammen med dig.

Claus Meineche
Netværksleder, Inno-SE


 

 

 

 

 


Velkommen til Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster

Det nye nationale innovationsnetværk og klyngeorganisation Energy Innovation Cluster (EIC) samler fremover al innovation indenfor onshore og offshore vindenergi. Industrien har efterspurgt en samlet organisation. Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilliget 12 mio. kr. til at styrke innovation og videnbro aktiviteter i EIC – Danmarks nye innovationsnetværk for onshore og offshore energiproduktion pr. 1. januar 2019.

EIC etableres som en helt ny organisation med afsæt i den guldcertificerede klyngeorganisation Offshoreenergy.dk. De faglige fokusområder i EIC vil være onshore og offshore vindenergi, Olie- og gasudvinding, integrationen af vedvarende energi i energisystemet og energilagring og nye energiproduktionsteknologier som bølgeenergi.

Bag EIC står virksomheder som Siemens Gamesa Renewable Energy, Vestas Wind Systems, MHI Vestas Offshore Wind, Semco Maritime, Total E&P, Bladt Industries, Ørsted og Vattenfall. Desuden står et konsolideret partnerskab bestående af Offshoreenergy.dk (fremadrettet ’Energy Innovation Cluster’), Vindmølleindustrien, Olie Gas Danmark, House of Energy, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og FORCE.

Følg os på: www.offshoreenergy.dk og Linkedin

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uddybning om netværket og muligt medlemskab.
Jeg ser frem til dialogen med jer.

Glenda Napier
CEO, Offshoreenergy.dk (EIC pr. 1. januar 2019).


 

 

 

 

 


Velkommen til brancheforeningen Vindmølleindustrien

Vindmølleindustrien er Danmarks branche- og netværksforening for virksomheder med en direkte eller indirekte interesse i vindenergi. Vindmølleindustrien har et globalt sigte og en stærk lokal forankring i den verdensførende danske vindmølleindustri. Derfor spænder medlemmer af Vindmølleindustrien fra de helt store vindmølleproducenter over alle typer af underleverandører til energiselskaber og andre vindmølleopstillere, danske som internationale.

Vindmølleindustrien arbejder for den mest fleksible, værdifulde og skalerbare udnyttelse af vindressourcen, og arbejder for fremme af vilkår for både onshore og offshore vindenergi. Af den grund anvender Vindmølleindustrien mange ressourcer politisk på Christiansborg og i Bruxelles, hvor vi er talerør for den samlede danske vindindustri.

Samtidig driver Vindmølleindustrien en række netværk og partnerskaber, hvor medlemmer kan samles om vindsektorens udfordringer og løse dem i fællesskab. Et af disse partnerskaber er den mangeårige forskningsstrategiske samarbejdsplatform, Megavind, der på vegne af industrien definerer og formulerer de strategiske programmer for forskning, udvikling, test og innovation inden for vind.

Som partner bag Energy Innovation Cluster (EIC) vil de innovationsprojekter, Vindmølleindustrien hidtil har drevet blive overflyttet til EIC, mens Offshoreenergy.dk tilsvarende vil overdrage forskellige aktiviteter og netværk til Vindmølleindustrien.

Vindsektoren er inde i en rivende udvikling, og du er altid velkommen til at kontakte mig eller en af mine kollegaer i Silkeborg eller København med spørgsmål eller for at høre mere om et medlemskab.

Du kan læse mere om Vindmølleindustrien på www.windpower.org og følge foreningen på LinkedIn og Twitter.

Jan Hylleberg
Adm. direktør for Vindmølleindustrien