Nordjyske aktører i nyt energisamarbejde

House of EnergyEnergi, Nyheder

Fjernvarmeklyngen FleksEnergi, Vindklyngen Hub North, brintorganisationen Hydrogen Valley/Cemtec i Hobro og Erhvervshus Nord i Frederikshavn har sammen med Aalborg Universitet og NordDanmarks EU-kontor indgået en alliance under navnet House of Energy. Målet er at køre Nordjylland i stilling som centrum for landets grønne energikompetencer. Budgetmæssigt er der tale om den hidtil største nordjyske klyngesatsning.

Vækst og arbejdspladser til landsdelens energivirksomheder er målet med den nye samarbejdsaftale mellem de seks nordjyske partnere. Samarbejdet og videndelingen mellem aktører inden for energisektoren i Nordjylland skal styrkes med henblik på at skabe synergi, innovation og synliggørelse af kompetencer. Ambitionerne er store: ultimativt skal Nordjylland kendes internationalt som et fyrtårn inden for vedvarende energi og sammenhængende energisystemer med det formål at tiltrække investeringer og skabe vækst. Initiativet er støttet af Vækstforum.

– Energisektoren spiller en både væsentlig og bærende rolle i regionens erhvervsliv, siger Tonny Skovsted Thorup, erhvervschef i Aalborg Kommune. – Derfor er det en strategisk beslutning i Aalborg Kommune at satse stærkt på at udvikle energiområdet både på erhvervs- og forskningssiden. Vi har en forventning om, at energi som fagområde vil komme til at spille en voksende rolle i fremtidens Nordjylland, og derfor er det også oplagt at indgå et strategisk og målrettet samarbejde med andre vigtige parter, som har samme interesse.

Energi er et strategisk satsningsområde, ikke blot i udvalgte nordjyske kommuner, hvor sektoren spiller en afgørende rolle, men også i Region Nordjylland overordnet set. Det skyldes ikke mindst, at Nordjylland er centrum for forskning og udvikling i fremtidens energiformer og den optimale udnyttelse af disse energiressourcer. Nordjylland er i en række tilfælde førende i verden på energiområdet, og det er denne position, som House of Energy i samarbejde vil udvikle og udbygge. Det gælder bl.a. inden for fjernvarme, vindenergi, brint og brændselsceller.

– De centrale aktører i Nordjylland er med, og det er netop vigtigt for at kunne møde fremtidens udfordringer, at vi har et tæt samarbejde mellem det offentlige, det private og vidensinstitutionerne. For os er det især vigtigt med gode relationer til virksomhederne i regionen. Dernæst skal vi synliggøre de resultater, som de enkelte aktører opnår, og som vi opnår i fællesskab. Det er med til udadtil at sikre en forståelse af regionen som stærk på energiområdet. Vi skal med andre ord sikre et økosystem omkring energi som fagområde, siger dekan Eskild Holm Nielsen fra det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet om ambitionerne for energiklyngen.

Aalborg Universitets styrkeområder er bl.a. kontrol- og styresystemer, effektelektronik og vindenergirelateret forskning.

Samarbejdet i House of Energy skal bl.a. udfolde sig rent praktisk i form af fælles projektudvikling og internationalisering, virksomhedskontakt, erhvervsfremme og matchmaking samt endelig branding, synliggørelse og fælles arrangementer. Det første i rækken finder sted den 14. april på Nordjyllandsværket, hvor virksomheder og andre relevante aktører sætter fokus på muligheder og økonomiske gevinster ved at udnytte overskydende el-produktion fra vindmøller.