Nu skal testzonerne testes

House of EnergyEnergi, Nyheder

Klumme bragt i Energy Supply | Af Preben Birr-Pedersen, House of Energy |

I sidste uge blev sløret løftet for Center Danmark – det nye nationale forsknings- og testcenter, som skal spille en nøglerolle for omstillingen til fremtidens grønne energisystem.

For at overgå til 100 procent vedvarende energi og skabe et virkelig integreret energisystem er vi nødt til at arbejde målrettet med digitalisering, big data, automatisering og kunstig intelligens. Danmark har allerede styrkepositioner inden for energi og IKT, og nu er der en god mulighed for at koordinere indsatsen fra Center Danmark og styrke krydsfeltet mellem de to brancher.

Som led i at skabe et smart energisystem skal potentialerne ved data og digitalisering udnyttes i større grad end i dag. Blandt andet lægges der i Energiaftale af 29. juni 2018 op til test af regulatoriske frizoner samt bedre brug af data og digitalisering i forsyningssektorerne. Vi har en række virksomheder som Danfoss, Grundfos og Kamstrup, men også mange SMV’er, der har behov for at teste og vise deres nye intelligente løsninger, som kan komme i spil i disse regulatoriske frizoner. Frizonerne bør derfor sættes i gang hurtigst muligt, så virksomhederne ikke søger til udlandet for at vise værdien af deres nye løsninger.

Vi skal gøre Danmark til en Test Nation for fremtidens energisystem, og fremtiden starter nu!

Center Danmark skaber netop grundlaget for et dataintelligent og integreret energisystem, hvor man kan udnytte de data, der indsamles fra testforsøg og living labs rundt i landet, men også kan udnytte de data, der skal indsamles fra de regulatoriske frizoner. Det vil være oplagt, at de koordineres fra Center Danmark. Ved at udføre tests af nye rammebetingelser, markeder og energiafgifter under Center Danmark sikres det, at løsningen kan skaleres, og at de nødvendige dele af hele energisystemet kan bringes i spil. Derved kan det sikres, at resultaterne er repræsenterbare; efter test under Center Danmark vil de succesfulde løsninger umiddelbart kunne rulles ud i hele nationen.

Ambitionen for Center Danmark er, at der skal skabes en endnu tættere relation mellem forskning og produktion, og Henrik Madsen fra DTU, som også er involveret i projektet, stiller også skarpt på behovet for testzonerne, og at der er behov for automatisering, kunstig intelligens, software og big data for at opnå et fleksibelt, intelligent og integreret energisystem.

Den danske energibranche har allerede en force i, at vi er dygtige til at indgå samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv og ofte igangsætter nye, innovative udviklingsprojekter. Vi har nogle af de dygtigste forskere, og nogle af de skarpeste aktører i erhvervslivet.

Center Danmark kommer til at løfte den danske energibranche, og jeg glæder mig til at se resultaterne af de nye testzoner, hvor vi kommer tæt på et real life-setup og får indhentet og aktiveret de data, der kan øge effektiviteten og udnyttelsen på tværs af alle forsyningsarter, og som bringer os tættere på et fleksibelt og intelligent energisystem.

Vi står stærkt internationalt, og er et af de første lande, der jagter 100 procent vedvarende energi. Vi høster de tidlige erfaringer, og Center Danmark kan blive et udstillingsvindue for danske, innovative løsninger, som kan gavne de danske energiaktører og mulighederne for internationalt samarbejde og eksport.

Teknologien er klar, virksomhederne er klar, forskerne er klar, energiselskaberne er klar. Nu mangler vi bare, at frizonerne sættes fri.