Ny områdeansvarlig for energieffektive løsninger

House of EnergyEnergi, Energieffektive løsninger, Nyheder

House of Energy har pr. 1. maj 2017 forstærket teamet og vidensbasen med yderligere kompetencer i form af Michael Stie Laugesen, der er Civilingeniør i Urban Planning and Management fra Aalborg Universitet. Han er tiltrådt som områdeansvarlig for House of Energys nye fokusområde, energieffektive løsninger.

Michael kommer fra en stilling som leder for Planlægning-, Energi- og Transportafdelingen ved rådgivningsvirksomheden NTU, hvor han via sin funktion som konsulent har rådgivet danske og internationale virksomheder i forbindelse med projekter inden for hovedsageligt transport og logistik, men også de senere år alternative drivmidler – herunder biogas og el til transportsektoren.

Selvom hovedvægten tidligere har ligget på transport og logistik, så glæder Michael sig til at arbejde bredere med energieffektivisering.

Jeg synes, det er spændende at få lov at være med til at definere og konkretisere området energieffektive løsninger hos House of Energy. Energieffektivisering kan jo være mange ting og inden for mange områder.  Eksempelvis kan og skal der gøres rigtig meget i stort set samtlige sektorer, hvis Danmark skal nå sit mål om at være 100% fossilfri i 2050. Det inkluderer tiltag og løsninger inden for områder som indeklima, bygningsmasse, transport, produktion og distribution af energi samt anvendelse af energi hos slutbrugeren for bare at nævne et par områder, hvor der kan gøres en masse for at energieffektivisere”, fortæller Michael.

Når det kommer til House of Energy som organisation, ser Michael store fordele i klynge- og triple-helix-tankegangen, der giver muligheder for at lære af hinanden og samarbejde om at eksportere dansk viden og teknologi. Her arbejder og videndeler man på tværs af fagområder og institutioner for at skabe de bedste løsninger og samarbejder for medlemmerne. – Jeg ser frem til at blive en del af klyngens arbejde med at eksporte dansk viden og teknologi og hjælpe virksomhederne med at vækste. Derudover bliver det spændende at komme ud til vores medlemmer og sætte dem, deres produkter og projekter i forbindelse med de samarbejdspartnere, fonde, arrangementer og investorer, som vil give størst værdi for det enkelte medlem, siger han.

Han mener desuden, at der kan være en pointe i at gå efter at høste de lavest hængende frugter først og starte med de mindre og lettere løsninger. Dette kunne for eksempel være løsninger, der hjælper forbrugerne med at mindske energiforbruget i hjemmet. Allerede der, mener Michael nemlig, at man kan opnå stor energieffektivitet og lavere energiforbrug.

“Det interessante ved energieffektive løsninger er, at de beskæftiger sig med den billigste form for energi, nemlig den energi vi sparer”, forklarer Michael.

Michael Stie Laugesen tiltrådte stillingen som områdeansvarlig 1. maj 2017.