Ambitiøs grøn omstilling i Brønderslev

House of EnergyFjernvarme, Nyheder

Med et nyt stort solenergiprojekt tager Brønderslev Forsyning det første af flere skridt i retning af at udskifte naturgas med vedvarende energi. Om få måneder tages første spadestik til et nyt stort biomassebaseret kraftvarmeværk, som i samspil med solenergianlægget vil sætte nye standarder for fjernvarmebranchen.

Med igangsætning af et stort solvarmeprojekt til 83 mio. kr. sætter Brønderslev Forsyning nu handling bag ordene om at skifte fra naturgasfyring til vedvarende energi. Kontrakten er netop underskrevet med Aalborg CSP, der er specialiseret inden for solenergi-teknologi. Anlægsprojektet udgør et væsentligt element i en ambitiøs grøn omstilling, som vil sætte nye standarder for fjernvarmebranchen i Danmark og udlandet.

Nordjyske aktører i nyt energisamarbejde

House of EnergyEnergi, Nyheder

Fjernvarmeklyngen FleksEnergi, Vindklyngen Hub North, brintorganisationen Hydrogen Valley/Cemtec i Hobro og Erhvervshus Nord i Frederikshavn har sammen med Aalborg Universitet og NordDanmarks EU-kontor indgået en alliance under navnet House of Energy. Målet er at køre Nordjylland i stilling som centrum for landets grønne energikompetencer. Budgetmæssigt er der tale om den hidtil største nordjyske klyngesatsning.