Studietur til verdens største- varmepumper og forgasningsanlæg

House of EnergyFjernvarme, Nyheder

Fagnetværket for fjernvarme, FleksEnergi har sammen med en gruppe af medlemmerne besøgt Gøteborg Energi. Det var en tur, der bød på et enestående indblik i Gøteborg Energis brug af store varmepumper, deres satsning på forgasning og rig mulighed for at skabe nye relationer. Efter en sejltur med masser af tid til at netværke ankom vi til Gøteborg og tog direkte … Læs Mere

Fokus på sociale konsekvenser skal bane vejen for grøn energi

House of EnergyEnergi, Nyheder

Bedre dialog med borgerne om deres reelle bekymringer ved nye store anlægsprojekter kan bringe Danmarks omstilling til vedvarende energi op i et højere gear. Det er målet for et nyt forskningssamarbejde mellem Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) ved Aalborg Universitet, DTU Vindenergi og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Opførelse af f.eks. vindmøller eller biogasanlæg kræver ofte en grundig miljøvurdering … Læs Mere

Ny strategi giver nordjyske virksomheder nemmere adgang til viden og forskning

House of EnergyEnergi, Nyheder

  Region Nordjylland er partner i ny national klyngestrategi, som skal gøre det lettere for virksomheder at udvikle sig med afsæt i ny viden og forskning. Strategien får bl.a. betydning for samarbejdet mellem videninstitutioner og en ny nordjysk energiklynge. Ny strategi giver nordjyske virksomheder nemmere adgang til viden og forskning. I Danmarks store universitetsbyer har virksomhederne gode muligheder for at … Læs Mere

Energieffektivitet – En gazelleforretning

House of EnergyEnergi, Nyheder

Markedet for energieffektivitet er i vækst og det skaber en økonomisk gevinst for virksomhederne. Forretningsmæssigt er det blevet mere attraktivt, fordi det er rentabelt at være energieffektive.

Energieffektive tiltag bliver mere rentabelt i takt med, at efterspørgslen på grønne løsninger stiger. Virksomhederne i fjernvarmebranchen oplever stigende overskud og grønnere regnskaber. Hos FleksEnergi-medlemmet Industrivarme mærker man den stigende efterspørgsel og virksomheden har netop modtaget en gazelle-statuette. Industrivarme ser flere grunde til den stigende efterspørgsel og særligt virksomhedens egne røggaskølere er i fokus.

FleksEnergi med i japansk fjernvarmesatsning

House of EnergyFjernvarme, Nyheder

Fem år efter Fukushima vil Japan udfase atomkraft og etablere fjernvarme. Japan har derfor fået øjnene op for nordjysk fjernvarme. Interessen kan fremme nordjysk fjernvarmeksport og FleksEnergis medlemmer har mulighed for at komme ind på det japanske marked.

I november 2015 havde FleksEnergi besøg af bystyret fra den japanske by Ogata. Siden da er den japanske interesse for dansk fjernvarmeteknologi vokset. Japan har i mange år anvendt el fra atomkraft til opvarmning og derfor er fjernvarme et ’fjernt’ begreb for mange japanske byer. Men efter atomulykken i 2011 er der et stigende ønske om at udfase atomkraft og etablere fjernvarme, og her kan Danmark og Nordjylland noget helt specielt.

“Mr. Energy” skal tegne den Nordjyske energiklynge

House of EnergyEnergi, Nyheder

Preben Birr-Pedersen, tidligere administrerende direktør i CLEAN, den nationale klynge for grøn energi og miljø, tiltrådte pr. 1. maj stillingen som cluster manager i House of Energy. Han er kendt som en af Danmarks skarpeste profiler på energiområdet og har bl.a. været med til at etablere innovationsnetværket Smart Energy.

Ambitiøs grøn omstilling i Brønderslev

House of EnergyFjernvarme, Nyheder

Med et nyt stort solenergiprojekt tager Brønderslev Forsyning det første af flere skridt i retning af at udskifte naturgas med vedvarende energi. Om få måneder tages første spadestik til et nyt stort biomassebaseret kraftvarmeværk, som i samspil med solenergianlægget vil sætte nye standarder for fjernvarmebranchen.

Med igangsætning af et stort solvarmeprojekt til 83 mio. kr. sætter Brønderslev Forsyning nu handling bag ordene om at skifte fra naturgasfyring til vedvarende energi. Kontrakten er netop underskrevet med Aalborg CSP, der er specialiseret inden for solenergi-teknologi. Anlægsprojektet udgør et væsentligt element i en ambitiøs grøn omstilling, som vil sætte nye standarder for fjernvarmebranchen i Danmark og udlandet.

Nordjyske aktører i nyt energisamarbejde

House of EnergyEnergi, Nyheder

Fjernvarmeklyngen FleksEnergi, Vindklyngen Hub North, brintorganisationen Hydrogen Valley/Cemtec i Hobro og Erhvervshus Nord i Frederikshavn har sammen med Aalborg Universitet og NordDanmarks EU-kontor indgået en alliance under navnet House of Energy. Målet er at køre Nordjylland i stilling som centrum for landets grønne energikompetencer. Budgetmæssigt er der tale om den hidtil største nordjyske klyngesatsning.