House of Energy

Danmarks energiklynge


Hvem er vi?


House of Energy er en unik energiplatform for bæredygtige energiteknologier og -produktion. Vi forbinder erhvervslivet med universiteter og offentlige forsyningsvirksomheder, kommuner og øvrige aktører med interesse i energi.

Mere end 400 forskere og 400 virksomheder står bag House of Energy.

Er du på udkig efter nye samarbejdspartnere, hjælp til at søge EU-midler eller ekspertbistand fra førende forskere på et bestemt område – bare for at nævne nogle få eksempler – så kan vi hjælpe. Hvis du arbejder i energibranchen, kender vi de rigtige instanser, personer eller virksomheder, der er relevante for netop din udfordring.

House of Energy tilbyder din virksomhed en række fordele:

  • Adgang til den nyeste viden om forskellige energiformer
  • Nye forretningsmuligheder
  • Fundraising
  • Internationalisering
  • Deltagelse i events som netværksarrangementer, temadage, konferencer og workshops
  • Matchmaking og udvidelse af netværk
  • Større synlighed og branding
  • Støtte til iværksætteri
  • Innovationsprojekter og støtte til fundraising, inkl. EU-midler
Vores Fokusområder

Vores medlemmer betyder alt for os. Derfor går vi højt op i at tilbyde dybdegående viden, sparring og netværk indenfor vores fem fokusområder. House of Energy er et sekretariat med dedikerede medarbejdere inden for hvert område, og vi kommer gerne ud og besøger din virksomhed, så vi kan tage en snak om, hvad House of Energy kan tilbyde netop jer.

Læs mere om fokusområderne ved at klikke på ikonerne nedenfor.

Fjernvarme
Grønne gasser

Vindenergi

Energieffektive løsninger

Det integrerede energisystem

I House of Energy samler vi dansk ekspertise inden for vindindustri, fjernvarme, grønne brændstoffer og energieffektive løsninger.
Klyngen omfatter både producenter og distributører af bæredygtig energi, inklusiv alle energirelaterede underleverandører. Store som små.
Etablerede virksomheder såvel som startups. Vi tror på partnerskaber på tværs af størrelse og teknologier.

House of Energy bidrager til FN’s 17 Verdensmål

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål, der inden 2030 skal styrke bæredygtig udvikling globalt. Målene – Sustainable Development Goals – er ambitiøse og forpligter FN’s 193 medlemslande på blandt andet at sikre en bæredygtig energiforsyning, bekæmpe klimaforandringerne og sikre ansvarligt forbrug og produktion. House of Energy bidrager aktivt til at nå 3 af målene:

Bæredygtig energi, mål #7:
Vi skal inden 2030 sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

House of Energy fremmer integrationen af energiløsninger på tværs af sektorer som el, gas og varme for at sikre en pålidelig forsyning på et bæredygtigt grundlag, såvel teknologisk som økonomisk. Vi fremmer udviklingen af integrerede energiløsninger til såvel det danske marked som til eksport.

Klimaindsats, mål #13:
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

House of Energy bidrager til at skabe konkrete løsninger, der kan reducere anvendelsen af fossile brændsler og bekæmpe klimaforandringerne.

Partnerskaber for handling, mål #17:

Vi skal styrke globale partnerskaber, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer for at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling.

House of Energy arbejder i partnerskaber på tværs af virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige instanser – regionalt, nationalt såvel som internationalt.

Mission


House of Energys mission er at styrke samarbejdet og videndelingen mellem aktører inden for energisektoren med henblik på at skabe synergi, innovation og synliggørelse af kompetencer.

Vision


House of Energys vision er at blive kendt nationalt og internationalt som et fyrtårn inden for energi og sammenhængende energisystemer med det formål at tiltrække investeringer og skabe vækst.

Vi har
0
medlemmer
Vi har
0
forskere tilknyttet
Vi besøger
0
virksomheder om året
I denne folder kan du blandt andet læse, hvordan House of Energy tilbyder dig en fælles indgang til – og overblik over – de samlede kompetencer og ressourcer, der findes inden for energiområdet. Du kan også læse mere om House of Energys fem fokusområder.

Bliv medlem


Bliv en del af en stærk energiklynge og nyd godt af vores mange medlemsfordele. Kontakt Cluster Manager Preben Birr-Pedersen, hvis du vil vide mere.

Medlemskab af House of Energy er gratis i resten af 2018. Kontingentsatserne fra 2019 afhænger af antallet af ansatte i virksomheden. Er I mellem 1-5 medarbejdere er prisen 2500 kr., er I mellem 6-49 medarbejdere er prisen 5000 kr. og er I mere end 50 medarbejdere er prisen 9500 kr.