Bestyrelse

Lykke Friis, Direktør, Tænketanken Europa, Tidl. Klima- og Energiminister – Formand

Daniel Lux, CEO, Seluxit

Peter Christensen, Senior Director, Grundfos Holding A/S og Managing Director, Sintex A/S

Claus Møller, CEO, Siemens A/S

Thea Larsen, CEO, Dansk Gasteknisk Center

Jan Eiersted Molzen, Kontorchef, Offentligt og privat samarbejde, DTU

Jakob Stoustrup, Prodekan og Professor, Aalborg Universitet

Tonny S. Thorup, Erhvervsdirektør, BusinessAalborg