House of Energy

Danmarks grønne energiklynge 

Hvad er en klynge?


Samarbejde er vejen til innovative samfund. Fremtiden byder på muligheder og udfordringer, som den enkelte virksomhed, kommune, brancheorganisation eller universitet ikke kan (for)løse alene. Én af de bedste måder at organisere samarbejdet på er gennem klynger. Dagligt arbejder danske innovationsnetværk og klynger med innovation og med at etablere vidensamarbejder – og langt de fleste opbygger alliancer med globale hubs til gavn for dansk erhvervsliv samt danske forsknings- og vidensmiljøer. Dagligt griber de danske virksomheder mulighederne og skaber innovation gennem samarbejde med andre – gennem klyngerne.

Klynger arbejder blandt andet med vækst i virksomheder via vidensdeling, vidensformidling, matchmaking, kompetenceudvikling og iværksætteri. Klynger skaber innovation og er fremtidens måde at organisere videnssamfundet på.

En klynge repræsenterer en lokal, regional eller national styrkeposition med et globalt markedspotentiale. I klyngerne bliver der i fællesskab etableret et klyngesekretariat, som varetager administration og strategiarbejde som klyngens aktører efterspørger.

Kilde: Cluster Excellence Denmark

House of Energy samarbejder med Cluster Excellence Denmark, og er guldklyngecertificeret efter ECEI – European Cluster Excellence Intiative.

   

  Virksomheder øger deres innovationskraft x4 og produktivitetsvæksten med 3,6 procentpoint, når de deltager i klynger og innovationsnetværkernes aktiviteter.

  Mission


  House of Energys mission er at styrke samarbejdet og videndelingen mellem aktører inden for energisektoren med henblik på at skabe synergi, innovation og synliggørelse af kompetencer.

  Vision


  House of Energys vision er at blive kendt nationalt og internationalt som et fyrtårn inden for energi og sammenhængende energisystemer med det formål at tiltrække investeringer og skabe vækst.