Overskrifterne for fjernvarmeaktiviteter i 2020 er på plads

House of EnergyFjernvarme, Nyheder

Mandag d. 9. december 2019 afholdt vi workshop under overskriften: ”Vejen til 100 procent grøn fjernvarme – hvad kan vi selv gøre?”. Her deltog 40 personer fra forsyningsselskaber, leverandører, rådgivere og kommuner. Dagen var arrangeret i samarbejde med Dansk Fjernvarme.

Dagens formål var at vende rammerne på hovedet og lade branchen sætte ord på de udfordringer og muligheder, der opleves i dagligdagen. Formålet var at få alle i tale og få alle vinkler med. Efterfølgende er det House of Energys ansvar – sammen med Dansk Fjernvarme – at igangsætte tiltag og arrangere de aktiviteter, der kaldes på.

Dagen blev introduceret med en indflyvning af Kim Behnke, Udviklingschef hos Dansk Fjernvarme. Her blev vi blandt andet præsenteret for Dansk Fjernvarmes bud på vejen til CO2-neutral fjernvarme, og hvordan vi skal sikre grøn varme til alle: De 500.000 ejendomme udenfor fjernvarmeområderne skal også have mulighed for grøn varme – der skal findes kollektive løsninger til de individuelle behov.

Efter indflyvning styrede Thorkil B. Neergaard, Direktør hos Brønderslev Forsyning os gennem post it-sessionen, hvor der kom fuld gang i idégenereringen – dog med en lille notits om at holde fokus på, hvad vi selv kan gøre. Vi taler ofte om rammebetingelser og lovgivning, men mens vi venter på det politiske niveau, er det tid til, at vi selv kridter skoene, hvis vi skal nå 70 % CO2-reduktion i 2030.

Post it-sessionen mundede ud i fem grupper, der arbejdede videre under overskrifterne:

 • Forbrugerinvolvering
 • Driftsoptimering
 • Rammebetingelser
 • Cirkulær økonomi
 • Lagring og Power2X

De grove notater fra dagen kan findes her.

Vi har allerede nu indledt de første tanker om aktiviteter, der skal følge op på workshoppen og igangsætte handling. Derfor byder 2020 på konkrete aktiviteter:

 1. Driftsoptimering – synliggøre fordele ved anvendelse af data fra fjernaflæste målere. Et område med stort potentiale, hvor vi gerne vil bringe gode cases frem fra leverandører og værker, der er i gang med at afprøve nye måder af anvende data på. Oplæggene indtænkes i vores ERFA-grupper for lavtemperaturfjernvarme og it-driftsstøtte værktøjer, som begge fortsætter i 2020.
 2. Branding af fjernvarmen – Der er behov for en målrettet branding indsats for at reklamere for verdens bedste grønne varme. De fleste værker har ikke selv kapacitet til at komme i gang, så derfor planlægger vi at starte en ERFA gruppe om branding. Her kan House of Energy bidrage, evt. i samarbejde med FIF marketing/Dansk Fjernvarme. Vi skal have fokus på at fortælle de gode historier, herunder hvordan kan værkerne bruge verdensmål til branding? Til eksempel blev der på workshoppen nævnt en case fra LOGSTOR med brug af genbrugskapper, som det var svært at trænge igennem med. Der skal måske være fokus på at bringe historier som lokale eksempler på symbioser og cirkulær økonomi, så det ikke opfattes som skjult markedsføring.
 3. Lagring – forslag om temamøde om state-of-the-art indenfor lagring, i 2. halvdel af 2020, herunder brug af lagring som løsning på spids- og mellemlast udfordring, samt lager som løsning på store solvarmeanlægs overproduktion om sommeren.
 4. Energiplanlægning kan med fordel gives tilbage til kommunerne. Byerne er mere ambitiøse. Der kan være behov for at løfte især de mindre kommuners vidensniveau. Derfor kunne det være en idé at tilbyde et årligt kursus, fx i samarbejde med Dansk Fjernvarme, om energiplanlægning for kommunale medarbejdere og på den måde være med til at løfte kompetencerne i de kommunale forvaltninger.
 5. Power to X forventes at blive temaet for et House of Energy -arrangement i 2020. Her kan vi bidrage med vinklen om at huske at genbruge varmen fra processen til fjernvarme.
 6. Kim Behnke noterede de 5 punkter, gruppen for rammebetingelser har identificeret og lovede at tage dem med hjem til videre bearbejdning.

Med overskrifterne for fjernvarmeaktiviteter i 2020 på plads, glæder vi os til at følge de udviklinger, der kommer til at finde sted. Vi siger tak til alle de deltagende for indsatsen.