Power2X


Power2X – et centralt element i den grønne omstilling

Den samlede energiforsyning udgøres i stigende grad af vedvarende, fluktuerende energikilder som sol og vind. Det udfordrer energisystemet i forhold til at opretholde forsyningssikkerhed og sikre stabilitet. Når sol og vind ikke er konstant, øges behovet for fleksibilitet samt energilagrings- og konverteringsmuligheder.

Power2X bliver, sammen med energilagring og digitalisering, en af hjørnestenene i fremtidens energisystem. Udfordringen er at få produktion og forbrug i balance, og at få tung transport gjort grønnere – Power2X ser i stigende grad ud til at være et vigtigt element i det puslespil som nøglen til sektorkobling.

Power2X er en samlet betegnelse for processer, hvor vedvarende elproduktion via elektrolyse forædles til brint, syntetiske brændstoffer eller syntetiske kemikalier. Gennem Power2X øges værdien af vores vindkraft gennem bedre muligheder for fleksibilitet, konvertering til eksempelvis elektrofuels og lagring. Omdrejningspunktet for Power2X er at bruge elektricitet, når det er billigt, til noget andet, vi har behov for. Derfor bliver Power2X en af grundstenene, hvis det fremtidige energisystem skal baseres på vedvarende energi.

Power2X bliver ikke mindst et vigtigt element i den grønne omstilling af transportsektoren, og der er behov for en stor mængde el til produktion af de grønne brændsler, der skal erstatte benzin, diesel og olie i den tunge trafik.

KontaktPreben Birr-Pedersen

CEO & Cluster ManagerHans A. Pedersen

Project Director